Słownik terminów

Minimalna gwarantowana emerytura

Minimalna gwarantowana emerytura
Termin Minimalna gwarantowana emerytura
Opis państwo zapewni osobom, które pozostały w I filarze minimalną, dożywotnio wypłacaną emeryturę, wynikającą z ilości pieniędzy zgromadzonych na ich kontach w ZUS i stażu pracy.
   
Terminy powiązane - 'Minimalna gwarantowana emerytura'
Termin Fragment opisu
Emerytura obecny system przewiduje możliwość wyboru jednej spośród czterech...
EMERYTURA dożywotnie świadczenie pieniężne przysługujące pracownikom po...
Pomost (emerytura pomostowa) fundusz założony przez pracodawcę zatrudniajęcego pracowników w...