Słownik terminów

INFLACJA KOSZTOWA

INFLACJA KOSZTOWA
Termin INFLACJA KOSZTOWA
Opis inflacja wywołana wzrostem kosztów produkcji;
   
Terminy powiązane - 'INFLACJA KOSZTOWA'
Termin Fragment opisu
GALOPUJĄCA INFLACJA istotne zniekształcenie relacji cenowych wypaczające normalne...
Inflacja jest utrzymującym się przez dłuższy czas procesem wzrostu cen w...
INFLACJA POPYTU inflacja wywołana przez nadwyżkę popytu nad podażą dóbr i usług;
INFLACJA STRUKTURALNA zjawisko wywołane zbyt wolnym dostosowywaniem się struktury podaży do...