Słownik terminów

GALOPUJĄCA INFLACJA

GALOPUJĄCA INFLACJA
Termin GALOPUJĄCA INFLACJA
Opis istotne zniekształcenie relacji cenowych wypaczające normalne funkcjonowanie mechanizmu rynkowego; wzrost przeciętnego poziomu cen do 100% w skali roku;
   
Terminy powiązane - 'GALOPUJĄCA INFLACJA'
Termin Fragment opisu
Inflacja jest utrzymującym się przez dłuższy czas procesem wzrostu cen w...
INFLACJA KOSZTOWA inflacja wywołana wzrostem kosztów produkcji;
INFLACJA POPYTU inflacja wywołana przez nadwyżkę popytu nad podażą dóbr i usług;
INFLACJA STRUKTURALNA zjawisko wywołane zbyt wolnym dostosowywaniem się struktury podaży do...