Słownik terminów

Inflacja

Inflacja
Termin Inflacja
Opis jest utrzymującym się przez dłuższy czas procesem wzrostu cen w gospodarce narodowej, połączonym z dużą utratą wartości pieniądza. Występuje wówczas duży wzrost podaży pieniądza i szybkości obiegu pieniądza oraz ucieczki od danej waluty do innych wartości pieniężnych i rzeczowych. Jeżeli procesom inflacyjnym towarzyszy stagnacja gospodarcza mówi się o stagflacji, natomiast w przypadku wystąpienia recesji gospodarczej o slumpflacji
Zobacz
   
Terminy powiązane - 'Inflacja'
Termin Fragment opisu
GALOPUJĄCA INFLACJA istotne zniekształcenie relacji cenowych wypaczające normalne...
INFLACJA KOSZTOWA inflacja wywołana wzrostem kosztów produkcji;
INFLACJA POPYTU inflacja wywołana przez nadwyżkę popytu nad podażą dóbr i usług;
INFLACJA STRUKTURALNA zjawisko wywołane zbyt wolnym dostosowywaniem się struktury podaży do...