Słownik terminów

INFLACJA STRUKTURALNA

INFLACJA STRUKTURALNA
Termin INFLACJA STRUKTURALNA
Opis zjawisko wywołane zbyt wolnym dostosowywaniem się struktury podaży do struktury popytu;
   
Terminy powiązane - 'INFLACJA STRUKTURALNA'
Termin Fragment opisu
GALOPUJĄCA INFLACJA istotne zniekształcenie relacji cenowych wypaczające normalne...
Inflacja jest utrzymującym się przez dłuższy czas procesem wzrostu cen w...
INFLACJA KOSZTOWA inflacja wywołana wzrostem kosztów produkcji;
INFLACJA POPYTU inflacja wywołana przez nadwyżkę popytu nad podażą dóbr i usług;