Słownik terminów

INFLACJA POPYTU

INFLACJA POPYTU
Termin INFLACJA POPYTU
Opis inflacja wywołana przez nadwyżkę popytu nad podażą dóbr i usług;
   
Terminy powiązane - 'INFLACJA POPYTU'
Termin Fragment opisu
BEZROBOCIE STRUKTURALNE bezrobocie wywołane niedostosowaniem struktury podaży rynku pracy do...
GALOPUJĄCA INFLACJA istotne zniekształcenie relacji cenowych wypaczające normalne...
Inflacja jest utrzymującym się przez dłuższy czas procesem wzrostu cen w...
INFLACJA KOSZTOWA inflacja wywołana wzrostem kosztów produkcji;
INFLACJA STRUKTURALNA zjawisko wywołane zbyt wolnym dostosowywaniem się struktury podaży do...