Słownik terminów

Kapitał początkowy

Kapitał początkowy
Termin Kapitał początkowy
Opis Są to pieniądze, które zgromadziliśmy w ZUS-ie przed zreformowaniem systemu emerytalnego. Suma tych pieniędzy zostanie wyliczona na dzień 1 stycznia 1999 roku dla wszystkich osób, które pracowały zawodowo przed tą datą. Na podstawie kapitału początkowego oraz późniejszych składek ZUS obliczy emeryturę z pierwszego filaru.
   
Terminy powiązane - 'Kapitał początkowy'
Termin Fragment opisu
EKSPORT wywóz za granicę towarów, usług, myśli naukowo-technicznej czy kapitał;
Kapitalizacja odsetek Kapitalizacja polega na dopisywaniu przez bank odsetek do kwoty lokaty...
Kapitał Dobra finansowe lub materialne o wymiernej wartości pieniężnej, którymi...
Spółka akcyjna rodzaj spółki kapitałowej posiadająca w nazwie skrót S.A. Kapitał...
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka akcyjna, powołana wyłącznie w celu tworzenia Funduszy...
ZASOBY EKONOMICZNE podstawowe składniki wzrostu gospodarczego; zasoby ekonomiczne to m.in.:...