Słownik terminów

Kwota wykupu

Kwota wykupu
Termin Kwota wykupu
Opis kwota (proporcjonalna do minionego okresu ubezpieczenia), którą osoba posiadająca długoterminową polisę na życie otrzymuje w momencie rezygnacji z dalszej ochrony towarzystwa.
   
Terminy powiązane - 'Kwota wykupu'
Termin Fragment opisu
Bon skarbowy krótkoterminowy papier wartościowy emitowany przez Skarb Państwa, w...
Cena dla nabywcy cenę stanowi łączna kwota zapłacona sprzedającemu za dany...
Depozyty bankowe Depozyt bankowy jest to kwota pieniężna ulokowana w banku na czas...
Franszyza Uzgodniona i zapisana w polisie kwota do wysokości której ubezpieczajacy...
Fundusz ubezpieczeniowy Kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym (netto),...
Fundusze papierów dłużnych Należą do rodziny funduszy bezpiecznych. Powierzone środki inwestuje się...
Odszkodowanie Kwota, którą ubezpieczyciel zobowiązany jest wypłacić w razie...
Saldo debetowe Saldo debetowe w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym oznacza...
Składka ubezpieczeniowa Kwota, jaką zobowiązany jest zapłacić ubezpieczający zakładowi...
Świadczenie Kwota, którą ubezpieczyciel wypłaca za szkody osobowe z tytułu zawartego...
ZYSK EKONOMICZNY kwota pozostała po odjęciu od przychodów firmy wszystkich kosztów;