Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Agent ubezpieczeniowy
Agent ubezpieczeniowy
Osoba fizyczna, osoba prawna lub przedsiębiorca nie mający osobowości prawnej, upoważniony przez zakład ubezpieczeń do stałego zawierania umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz tego zakładu lub pośredniczenia przy zawieraniu umów.
Wybierz literę: A B C D F K L M N O P R S Ś T U W Z