Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Aktuariusz
Aktuariusz
osoba wykonująca czynności w dziedzinie matematyki ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki. Aktuariuszem może być osoba, która:
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  • ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu, dokumentom lub za przestępstwo karno-skarbowe,
  • posiada wykształcenie wyższe,
  • zdała egzamin przed Komisją Egzaminacyjną dla Aktuariuszy,
  • została wpisana na listę aktuariuszy.
Wybierz literę: A B C D F K L M N O P R S Ś T U W Z