Money.plUbezpieczeniaVademecum ubezpieczonegoO czym należy pamiętać przy wyborze rodzaju ubezpieczenia ? Co to są ogólne warunki ubezpieczenia i co one zawierają ?

O czym należy pamiętać przy wyborze rodzaju ubezpieczenia ? Co to są ogólne warunki ubezpieczenia i co one zawierają ?


Decydując się na zakup ubezpieczenia musimy pamiętać, iż zakres ochrony ubezpieczeniowej (tzn. katalog sytuacji, które podlegają ochronie ubezpieczeniowej) jest różny w zależności od wybranego przez nas ubezpieczenia. Przykładowo jedne z oferowanych ubezpieczeń chronią nas jedynie w przypadku kradzieży z włamaniem i rabunku, inne zaś również w przypadku aktów wandalizmu, pożaru, huraganu, gradu czy wybuchu. Dokładna informacja na ten temat zawarta jest w umowie ubezpieczenia tzn. ogólnych warunkach ubezpieczenia w skrócie zwanych o.w.u. Ogólne warunki ubezpieczenia określają przedmiot i zakres ubezpieczenia, a więc co ubezpieczamy, od czego (od jakich ryzyk) i w jakim zakresie. Określają one również prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia, sposób ustalania wysokości szkody oraz wypłaty odszkodowania. Zanim więc zakupimy polisę najlepiej jest porównać oferty kilku towarzystw ubezpieczeniowych, aby ochronę świadczoną przez ubezpieczyciela dostosować do naszych potrzeb ubezpieczeniowych - czyli ryzyk, przed którymi chcemy się zabezpieczyć. Zapisy oferowanych na rynku ogólnych warunków ubezpieczenia różnią się od siebie dlatego najlepiej jest przeanalizować je dokładnie przed podjęciem ostatecznej decyzji. Bardzo często warunki ubezpieczenia konstruowane są wariantowo tzn. można wybrać odpowiadający naszym potrzebom zakres ubezpieczenia, sposób likwidacji szkody etc. Wszelkie pojawiające się wątpliwości po naszej stronie ,przed zawarciem umowy, powinniśmy wyjaśnić z przedstawicielem zakładu ubezpieczeń lub pośrednikiem ubezpieczeniowym (agentem, brokerem), z którego usług korzystamy. Ubezpieczenia różnią się też ceną, lecz cena nie powinna być jedynym i wyłącznym elementem branym pod uwagę przy wyborze ubezpieczenia. Zwykle bowiem jest tak, że niska cena nie gwarantuje dostatecznej ochrony naszego mienia. Może to oznaczać na przykład, że określony przez ubezpieczyciela zakres ubezpieczenia jest dość wąski. Może być jednak też i tak, że ubezpieczenie to zawiera wyjątkowo szeroki katalog wyłączeń ochrony. Każde bowiem ubezpieczenie zawiera wyłączenia odpowiedzialności czyli sytuacje, w których ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności gdy wystąpi szkoda. A to oznacza, ze będąc przekonanym o należytym ubezpieczeniu mieszkania, w przypadku zajścia szkody nie otrzymamy odszkodowania właśnie ze względu na owe wyłączenia. Dlatego tak ważne jest dokładne zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia przed podpisaniem polisy, a w przypadku wątpliwości wyjaśnienie ich z osobą, która działa w imieniu zakładu ubezpieczeń. Pamiętajmy również o tym, że w przypadku trudności interpretacyjnych zapisów ogólnych warunków ubezpieczeń, zapisy te interpretuje się zawsze na korzyść klienta. Ponadto zawierając umowę ubezpieczenia żądajmy doręczenia ogólnych warunków ubezpieczenia, przed podpisaniem umowy ubezpieczenia, bo może się zdarzyć, że agent lub pracownik towarzystwa ubezpieczeniowego ich nie wręczy mimo ciążącego na nim obowiązku w tym zakresie, a to właśnie tam zawarte są nasze prawa i obowiązki, a także prawa i obowiązki towarzystwa ubezpieczeniowego. Czasami zdarza się, że podpisujemy polisę nie zwracając uwagi na to, że ogólnych warunków ubezpieczenia nie otrzymaliśmy. Tymczasem na każdej polisie przy miejscu na nasz podpis znajduje się klauzula, iż ogólne warunki otrzymaliśmy i zapoznaliśmy się z ich treścią. Jest to o tyle istotne, że nie mając, czy też nie znając treści tych warunków nie znamy naszych praw i obowiązków wobec ubezpieczyciela, co może nas kosztować utratę prawa do odszkodowania.

Odpowiedź na pytanie przygotowała st. specjalistka w BRU Ewa Kiziewicz; aktualizacji i uzupełnień dokonał  r.pr w BRU Aleksander Daszewski

?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics