Trwa ładowanie...
bELfUkjp
Notowania

Mariusz Golecki – Wszystkie wiadomości

Rzecznik Finansowy. Oto w czym może pomóc
1
14.12.2020 13:35

BANKI
 / 
Rzecznik Finansowy. Oto w czym może pomóc

- Zajmujemy się reprezentowaniem klientów w stosunku do instytucji finansowych. Po pierwsze, Rzecznik Finansowy pomaga w sytuacji, w której nie zostały pozytywnie rozpatrzone reklamacje w związku z działalnością banków czy ubezpieczycieli. Po drugie, jeżeli do takich sytuacji dochodzi, to wtedy interweniuje. To postępowanie interwencyjne może przyjąć trzy formy. Możemy skierować spór na drogę mediacji, wyposażyć klienta w istotny pogląd, jeżeli chce on udać się do sądu. Wreszcie możemy go także wspierać, składając pozwy w jego imieniu - mówił w programie "Money. To się liczy" Rzecznik Finansowy Mariusz Golecki. Czy gdyby nie było rzecznika - a propozycja likwidacji tego urzędu się pojawiła - konsument będzie stał na słabszej pozycji? - Zniknięcie rzecznika oczywiście konsumentów osłabi. Projekt, który trafił do Sejmu, zakłada połączenie kompetencji rzecznika i prezesa UOKiK-u, a nie jest to do końca we wszystkich zakresach możliwe. Realizowanie w tych samych sprawach ochrony zbiorowej i indywidualnej wyklucza się - tłumaczył.

Ubezpieczenia. Rzecznik Finansowy walczy o zmiany
6
14.12.2020 13:30

UBEZPIECZENIA
 / 
Ubezpieczenia. Rzecznik Finansowy walczy o zmiany

- Problemem na tym rynku jest stosowanie różnych kryteriów wyceny kosztów naprawy w ramach zgłoszonych szkód. Dotyczy to z jednej strony szkody całkowitej i częściowej. Mamy tu do czynienia z dłuższym już procesem naszych sporów związanych z tą praktyką, którą uważamy za nieprawidłową. Praktyka ta polega na zaniżaniu kosztów, w szczególności tych dotyczących tak zwanej robocizny, ale także nierównego traktowania w sytuacji, gdy dochodzi do szkody całkowitej, a to odszkodowanie jest zaniżone - mówił w programie "Money. To się liczy" Rzecznik Finansowy Mariusz Golecki. - Prowadzimy jako biuro rzecznika dialog z 14 ubezpieczycielami i efektem tego dialogu jest to, że kilku z nich wstępnie zapowiedziało zmianę ogólnych warunków ubezpieczeń. Natomiast w kilku przypadkach mieliśmy do czynienia kwestionowaniem słuszności naszego stanowiska. Dlatego zdecydowaliśmy się na skierowanie tych spraw do sądu - tłumaczył.

Dostęp do pieniędzy po śmierci członka rodziny. Z czym nie radzą sobie Polacy?
144
14.12.2020 12:58

DZIEDZICZENIE
 / 
Dostęp do pieniędzy po śmierci członka rodziny. Z czym nie radzą sobie Polacy?

- Często jest tak, że współmałżonek miał konto w banku, a współmałżonek, który po nim dziedziczy, nie zna hasła do tego konta. Nie każdy ma konto wspólne z współmałżonkiem albo ustanowił pełnomocnika - mówił w programie "Money. To się liczy" Rzecznik Finansowy Mariusz Golecki. Są też inne, bardziej skomplikowane kwestie. Na przykład dostęp do pieniędzy zbieranych przez lata na emeryturę na funduszu emerytalnym. - Jeśli o to chodzi, to mamy różne problemy z tym związane. Pierwsza kwestia to dostęp do konta. Tu mamy do czynienia ze stosunkowo nowymi regulacjami, które w pewien sposób wychodzą naprzeciw konsumentom: to kwestia związana z pełnomocnictwem - dodał. Jak przyznał, nie zawsze i nie do końca banki w sposób transparentny o tym informują. - Jeżeli bank tego nie podpowiada, to my staramy się to czynić. Na naszej stronie internetowej rf.gov.pl można znaleźć krótki poradnik - wyjaśnił.

Coraz więcej włamań na internetowe konta bankowe. Na to trzeba uważać
3
14.12.2020 11:51

BANKOWOŚĆ INTERNETOWA
 / 
Coraz więcej włamań na internetowe konta bankowe. Na to trzeba uważać

Jak się zmieniło oblicze rynku finansowego podczas pandemii? Czy pojawiły się nowe formy oszustw i na co powinniśmy teraz zwracać szczególną uwagę? - Rzeczywiście jest wzrost tego, co my nazywamy nieautoryzowanymi transakcjami - mówił w programie "Money. To się liczy" Rzecznik Finansowy Mariusz Golecki. - Bardzo często to właśnie rezultat oszustw, polegających na przywłaszczeniu tożsamości, karty SIM albo czegoś, co nazywamy "zdalnym pulpitem". To są różnego typu metody, które pozwalają na przejęcie kontroli nad internetowym kontem klienta. W ostatnim czasie mamy 70-procentowy wzrost interwencji w zakresie nieautoryzowanych transakcji w porównaniu z ubiegłym rokiem. To jest obecnie około 18-20 tys. tego typu zdarzeń miesięcznie - dodał. Jak tłumaczył, to efekt coraz większej liczby działań wykonywanych przy pomocy bankowości internetowej.

Ochrona jednoosobowych firm. Rzecznik Finansowy z nowymi kompetencjami
45
14.12.2020 11:33

RZECZNIK FINANSOWY
 / 
Ochrona jednoosobowych firm. Rzecznik Finansowy z nowymi kompetencjami

Od nowego roku osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą będą mogły liczyć na lepszą ochronę w sporach z instytucjami finansowymi. Na czym ma to polegać? - Interesy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą były chronione przez Rzecznika Finansowego już wcześniej, natomiast od 1 stycznia wsparcie będzie bardziej skuteczne. Osoby te będą w pełni chronione w zakresie np. umów, które zawierają w ramach prowadzonej działalności, ale jako konsumenci. Dotychczas nie miało to miejsca, musieliśmy ograniczać pomoc, jeżeli np. mieliśmy do czynienia z klauzulami abuzywnymi w treściach umowy leasingu - tłumaczył w programie "Money. To się liczy" Rzecznik Finansowy Mariusz Golecki. Jak tłumaczył, w obrocie prawno-gospodarczym pojawi się więc trzeci podmiot - przedsiębiorca na prawach konsumenta. - Dla nas to jest istotne o tyle, że typowy problem to były raty leasingowe i treść klauzul potencjalnie abuzywnych, na przykład dotyczących oprocentowania. Dotychczas nie mogliśmy skutecznie reagować, wspierając ich istotnymi poglądami - dodał.

bELfUkjr
Nieautoryzowane transakcje płatnicze. Rzecznik finansowy dostrzega ich znaczny wzrost
74
18.09.2020 16:10

RZECZNIK FINANSOWY
 / 
Nieautoryzowane transakcje płatnicze. Rzecznik finansowy dostrzega ich znaczny wzrost

Pandemia znacznie zwiększyła liczbę nieautoryzowanych transakcji płatniczych - przestrzega rzecznik finansowy. Zwrócił się też w tej sprawie do banków i zapowiedział konsekwencje dla tych, które nie przekazały mu informacji.

Skargi na banki. Rzecznik Finansowy: poważny problem, banki ignorują 2 kwestie
72
27.08.2020 12:40

BANKI
 / 
Skargi na banki. Rzecznik Finansowy: poważny problem, banki ignorują 2 kwestie

Polacy skarżą się na działalność banków, np. w kwestii wcześniejszego spłacania kredytów. - Jest to bardzo poważny problem. Obserwujemy bardzo duży wzrost reklamacji, które nie zostały rozpatrzone po myśli klientów, w zakresie tzw. małego TSUE. Liczba odrzuconych czy nierozpatrzonych reklamacji może świadczyć, że banki w pewien sposób ignorują dwie kwestie: treść wyroku TSUE, a także stanowisko Rzecznika Finansowego i prezesa UOKiK - powiedział w programie "Money. To się liczy" Mariusz Golecki, Rzecznik Finansowy. - Domagamy się od banków, zgodnie z wyrokiem TSUE, rozliczania proporcjonalnie wszystkich kosztów kredytu, a nie tylko tych, związanych z czasem trwania umowy. Mogę zadeklarować, że w niedługim czasie postaramy się opublikować taki kalkulator kosztów, by ułatwić klientom dochodzenie tych roszczeń - dodał.

Odszkodowanie po wypadku. "Kuriozum. Szkody niedoszacowane, klienci muszą się sądzić"
14
27.08.2020 12:30

RZECZNIK FINANSOWY
 / 
Odszkodowanie po wypadku. "Kuriozum. Szkody niedoszacowane, klienci muszą się sądzić"

Polacy skarżą się na ubezpieczycieli, jeden z głównych problemów to szkody komunikacyjne. - Temat został rozpoznany, budzi naszą troskę, sprawa nie jest nowa. Kwestia dotyczy odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia autocasco, tu mamy do czynienia z różnymi sposobami wyliczenia kosztów, w szczególności robocizny. Także jeśli chodzi o szkody całkowite i szkody częściowe, mamy do czynienia z rozbieżnością. Zakłady ubezpieczeń często niedoszacowują tych szkód - powiedział w programie "Money. To się liczy" Mariusz Golecki, Rzecznik Finansowy. - Klienci są zmuszani, żeby wchodzić w spór. Ten jest w 95 proc. rozstrzygany na korzyść klienta. Bardzo często to nie są jakieś wielkie sumy. Mamy wrażenie, że ubezpieczyciele po prostu liczą na to, że klienci nie będą skłonni wikłać się w długotrwały i kosztowny spór sądowy, w przypadku niedoszacowania szkody. Takich spraw jest ponad 100 tysięcy rocznie, co jest obciążeniem sądownictwa - dodał.

Rzecznik Finansowy do likwidacji? "Spekulacje. Na Zachodzie trend jest odwrotny"
3
27.08.2020 12:04

KONTROLA
 / 
Rzecznik Finansowy do likwidacji? "Spekulacje. Na Zachodzie trend jest odwrotny"

UOKiK przejmie rolę Rzecznika Finansowego? - Doniesienia opierają się na jednym artykule, z tego co wiem, to żaden projekt nie trafił do biura rzecznika, a przypomnijmy, że Rzecznik Finansowy także uczestniczy w procesie legislacyjnym. Bardzo trudno odnosić się do tych spekulacji, ale to nie pierwszy raz, kiedy tego typu rozważania mają miejsce - powiedział w programie "Money. To się liczy" Mariusz Golecki, Rzecznik Finansowy. - Jeśli chodzi o integrację z UOKiK to, patrząc na inne systemy prawne, trudno mi - poza Łotwą - znaleźć przykład, by ochrona zbiorowych i indywidualnych interesów konsumentów były zintegrowane. To bardzo trudne do połączenia. Sam to kiedyś badałem, zajmuję się teorią regulacji nie od dziś. Jeśli chodzi o ochronę klientów rynku finansowego, to tendencja jest odwrotna. Tworzy się coraz bardziej wyspecjalizowane i wyposażone w bardzo duże budżety instytucje takie, jak biuro ochrony konsumentów finansowych w USA, czy biuro rzecznika finansowego w Wielkiej Brytanii. Trump przeznaczył na to 580 mln dol. rocznie, a na Wyspach to 600 mln funtów. I to jest w tej chwili kierunek dominujący - dodał.

bELfUkjx
Ubezpieczenia. Są skargi na umowy. "Rynek wymaga uporządkowania"
1
27.08.2020 11:49

UBEZPIECZENIA
 / 
Ubezpieczenia. Są skargi na umowy. "Rynek wymaga uporządkowania"

Polacy skarżą się na umowy zawierane z ubezpieczycielami, szczególnie, gdy mowa o ubezpieczeniach turystycznych. - Rynek wymaga pewnego uporządkowania, podstawowa rzecz, która się pojawiła, to jest wyłączanie czy ograniczanie odpowiedzialności ze względu na pandemię koronawirusa. Dotyczy to nie tylko ubezpieczeń turystycznych, ale także assistance, ubezpieczeń zdrowotnych, transportu do szpitala. Problemem jest to, że oferta ubezpieczycieli w zakresie pełnego ubezpieczenia związanego z covidem jest bardzo ograniczona - powiedział w programie "Money. To się liczy" Mariusz Golecki, Rzecznik Finansowy. Jak dodał, czasami jednak problemy wynikają z niewiedzy klientów. - Jeśli chodzi o kraje poza Unią Europejską, problemem jest suma ubezpieczeniowa. Na przykład koszty transportu i leczenia w USA są ogromne, a klienci nie są tego świadomi i zawierają umowy poniżej tych kosztów i dochodzi do rozczarowania. Zwracamy też uwagę, że jeśli ktoś jedzie w góry dajmy na to na Słowację, to powinien ubezpieczyć się także od ryzyka uprawiania sportów ekstremalnych, bo utknięcie w górach może wiązać się ze znacznym kosztem związanym z akcją ratunkową - dodał.

Oszustwa w dobie pandemii. "Banki przerzucają ciężar na klientów"
34
27.08.2020 11:18

PANDEMIA
 / 
Oszustwa w dobie pandemii. "Banki przerzucają ciężar na klientów"

W czasie pandemii koronawirusa pojawiły się nowe metody oszustw, dzięki którym przestępcy wyłudzają pieniądze. - Obserwujemy wzmożony ruch, jeśli chodzi o tzw. phishing. Różne czynniki się na to składają, siłą rzeczy w czasie epidemii główna działalność przeniosła się do internetu. Banki starają się zabezpieczyć przed włamaniami, ale przestępcy sprawniej się w tym poruszają - powiedział w programie "Money. To się liczy" Mariusz Golecki, Rzecznik Finansowy. - Jeżeli chodzi o nieautoryzowane transakcje, rzeczywiście mamy do czynienia ze sporem. Blisko miesiąc temu zadaliśmy pytania 26 największym bankom, jak sobie z tym radzą. Bank powinien zwrócić klientowi środki w ciągu 24 godzin od zdarzenia, a jeśli zachodzi podejrzenie oszustwa, to powinien dochodzić tej sumy. A doszło do takiej sytuacji, że banki odwróciły ciężar dowodów. Najpierw klient ma udowodnić, że rzeczywiście nie autoryzował tej transakcji, a do zwrotu dochodzi później. Na to klienci się skarżą, a w kwestii skali tego zjawiska w czasie pandemii, wciąż to analizujemy - dodał.

Afera GetBack, pozew wobec Idea Banku. "Nie miał prawa tego oferować"
29
27.08.2020 10:54

POZEW
 / 
Afera GetBack, pozew wobec Idea Banku. "Nie miał prawa tego oferować"

Rzecznik Finansowy pozwał Idea Bank ws. obligacji GetBacku. To dopiero początek? - Można tak to określić, otrzymaliśmy ponad 800 wniosków o interwencję. Sprawa trwa od dwóch lat. Jeden z głównych problemów polegał na tym, że bank systematycznie ignorował zapytania dotyczące przebiegu samego oferowania obligacji - powiedział w programie "Money. To się liczy" Mariusz Golecki, Rzecznik Finansowy. - W tym konkretnie przypadku 80-latek przyszedł do banku wypłacić pieniądze, zaoferowano mu obligacje, ale został wprowadzony w błąd. Poinformowano go, że jest to rodzaj lokaty i nie ma żadnego ryzyka. Rzeczą oczywistą jest to, że 80-latek nie powinien usłyszeć żadnej oferty inwestycyjnej - dodał. Jak podkreślił, bank odmówił komentarza, ma jeszcze czas na odniesienie się do twierdzeń zawartych w pozwie.

"Money. To się liczy". Pierwszy pozew ws. GetBack. Gościem Rzecznik Finansowy
2
27.08.2020 8:52

MTSL
 / 
"Money. To się liczy". Pierwszy pozew ws. GetBack. Gościem Rzecznik Finansowy

Dziś w "Money. To się liczy" gościem będzie Rzecznik Finansowy dr hab. Mariusz Golecki. Rozmawiamy o tym, na jaką działalność banków i ubezpieczycieli najczęściej skarżą się Polacy. Zapraszamy od 9.15.

bELfUkjy
Koronawirus w Polsce. Rzecznik finansowy interweniuje w sprawie "wakacji kredytowych"
6
29.04.2020 20:57

RZECZNIK FINANSOWY
 / 
Koronawirus w Polsce. Rzecznik finansowy interweniuje w sprawie "wakacji kredytowych"

Kredytobiorcy, którzy skorzystali z "wakacji kredytowych", trafiają do rejestru Biura Informacji Kredytowej - alarmuje rzecznik finansowy Mariusz Golecki. Wystąpił w tej sprawie o wyjaśnienia do BIK i Związku Banków Polskich.

Minister finansów powołał nowego Rzecznika Finansowego. "Liczymy na profesjonalizm"
14.10.2019 12:16

RZECZNIK FINANSOWY
 / 
Minister finansów powołał nowego Rzecznika Finansowego. "Liczymy na profesjonalizm"

Mariusz Golecki zastąpi na stanowisku Rzecznika Finansowego Aleksandrę Wiktorow, której kadencja upłynęła 11 października. Prof. Golecki musiał złożyć rezygnację z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej grupy Lotos.