Na skróty
Forum Forum emerytalneWcześniejsza emerytura

Emerytura - dla kogo, na jakich warunkach?

Emerytura - dla kogo, na jakich warunkach?

skomentuj
Wyświetlaj:
wacek1136 / 83.11.178.* / 2014-11-27 17:21
A co ci którzy urodzili się przed 1948 rokiem i z różnych powodów nie mogli osiągnąć 20 stu lat pracy na przykład bezrobocia i choroby to tym się nie należy bo urodzili się rok wcześniej, banda złodziei więcej nic.
wiwan / 2014-11-27 19:55 / Tysiącznik na forum
25 jeśli mówimy o mężczyznach, i nie lat pracy, ale stażu ubezpieczeniowego- a więc i lat nieskładkowych np. w postaci studiów wyższych. No i chodzi o roczniki sprzed 1949.
Zdecydowana większość ich okresu produkcyjnego jak to się brzydko nazywa przypadła na czasy sprzed przemian, bez bezrobocia, z dużo łagodniejszym podejściem też do kwestii niezdolności do pracy, a więc i rent z tego tytułu.

Zresztą regulacja taka- tj. łączny warunek wiekowo- stażowy dla uzyskania emerytury był już w naszym systemie przynajmniej od ...
Dekretu z dnia 25 czerwca 1954 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. Wtedy nazywało się to rentą starczą.
"Głębiej" nie chciało mi się już szukać poprzedniczek obecnej ustawy emerytalnej.

Więc kto 'złodzieje' ?
Anna Głowacka / 77.253.169.* / 2014-09-02 18:43
Ja urodzona w 1947 r. Nie dostałam dodatku do emerytury w roku 2009 jak maje koleżanki z pracy mające tyle samo lat pracy , tylko urodziły się w 1949roku. W ramach restrukturyzacji przedsiębiorstw ,,wyrzucono ''nas z pracy a wraz ze mną 160 innych pracowników. To nie moja wina , że dopracowałam do 1999r. W naszej okolicy polikwidowali inne przedsiębiorstwa . Więc gdzie pójść było do pracy. Nikt o nas nie pomyślał, że jesteśmy z 1947 roku , o jakiejś rekompensacie, gdzie rocznik 1949 dostawał ok/ 200 zł. więcej. Narzeka Rząd o dużej ilości emerytów a to On nas naprodukował, likwidując przedsiębiorstwa. Ustawodawcy nie wiedzą jak trudno żyje się samotnej osobie za 1400zł. Koleżanki mają o 200zł więcej , a to proszę mi wierzyć dla mnie to dużo. To tylko dlatego, że urodziłam się w 1947 r. Zły rok czy Ustawa, a może nie pomyśleli o nas Ustawodawcy. Rozżalona przymusowa emerytka.
wiwan / 2014-09-02 19:50 / Tysiącznik na forum
Czemu służy dublowanie wątku, który zaczęła Pani 21 maja b.r. ?
54215 / 89.228.100.* / 2014-08-26 05:55
ur,1954 r ,23 maja
.przechodze na emeryture w listopadzie ,kapital mam zlozony ,naleze do off ,chce odejsc na emeryture ,kiedy zlozyc wymowienie z pracy i kiedy zlozyc wniosek do zus
wiwan / 2014-08-26 11:45 / Tysiącznik na forum
Rozumiem, że e. powszechna, jest Pani kobietą i zamierza przejść na emeryturę najwcześniej jak tylko to możliwe- tj. zarówno uzyskać prawo do świadczenia jak i jego wypłatę.

Wniosek by był skuteczny może być złożony najwcześniej 30 dni przed spełnieniem warunków emerytury uzyskania. Czyli jeśli dobrze liczę najwcześniej 25 października.

Co do rozwiązania stosunku pracy- nie jest ono potrzebne w chwili składania wniosku, ale może nastąpić przed uprawomocnieniem decyzji.

Warto więc ustalić z pracodawcą, czy nie będzie stawiał przeszkód w rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron w dowolnym momencie. Jeśli się nie zgodzi, należy zastosować obowiązujący Panią okres wypowiedzenia. Jeśli jest on trzymiesięczny, to do końca sierpnia należy je złożyć, by było skuteczna na ostatni dzień listopada.
Krystyna D / 78.8.225.* / 2014-10-07 13:35
Dz.U. z 2008 r Nr 228poz. 1507 mówi, że może pani otrzymać pensje i emeryturę bez rozwiązania umowy o pracę. Nie wiem czy dobrze interpretuję mogę otrzymać emeryturę bez wcześniejszego zwalniania się z pracy.
wiwan / 2014-10-08 11:02 / Tysiącznik na forum
Przecież podała Pani adres publikacyjny ustawy o e. kapitałowych. Dotyczy on emerytur z OFE. Jasno w swoim art. 6 odsyła ona do stosowania m.in. art. 103a Ustawy emerytalnej.

A ten jasno mówi o zawieszeniu prawa do świadczenia (całego, a więc ZUS+OFE) w razie nierozwiązania stosunku pracy, w którym było się bezpośrednio przed datą wydania decyzji emerytalnej.
wanad / 89.78.7.* / 2014-07-31 20:35
Ur.marzec 1955r.,kobieta.Wiem kiedy mogę przejść na emeryturę.
Przede wszystkim zależy mi na sprawdzonej informacji jak zostanie wyliczona mi emerytura po 42latach pracy.
wanad / 89.78.7.* / 2014-07-31 20:40
Przepraszam, dodam, że od wejścia reformy emerytalnej w 1999 r.należę do I filara
wiwan / 2014-08-01 11:22 / Tysiącznik na forum
Do drugiego filara :-)

W związku z tym, że przejdzie Pani na e. powszechną po 2014 r. ( i Pani rocznikiem oczywiście ) wysokość świadczenia nie będzie już wyliczona w sposób mieszany, tylko całkowicie wg. nowych zasad tj. z art. 25 i 26 ustawy emerytalnej. Tj. ze zwaloryzowanego kapitału początkowego oraz ze zwaloryzowanych składek po 1998 zewidencjonowanych na koncie w ZUS. Do tego e. kapitałowa z OFE i subkonta w ZUS.

Do obliczenia KP- można wskazać dowolne 20 lat sprzed 1999 r. lub kolejne 10 z ostatnich 20 przed 1999 r.- do ustalenia jego wysokości.

Jeśli KP miała Pani ustalony przed 2009- warto przyjrzeć się, czy nie został zaniżony przez wliczenie jakiegoś roku zerowego- tj. z zerowymi wynagrodzeniami ze względu na brak dokumentów płacowych albo przez pominięcie roku, z ubezpieczeniem krótszym niż 6 miesięcy. Na skutek dwu nowelizacji zasady obliczania KP zmieniły się od tego czasu na korzyść i wtedy sensowny byłby wniosek o przeliczenie KP.
henna / 95.49.143.* / 2014-07-18 18:54
Nie dostałam wcześniejszej emerytury: miałam do 1999 roku 23 lata pracy, w tym 13 lat z miesiącami w szkodliwych warunkach i do końca 2008 roku nie miałam ukończone 55 lat.
Pracowałam do 2004 roku cały czas na tym samym stanowisku w szkodliwych warunkach, które od 2009 roku nie jest już ujęte jako stanowisko szkodliwe.
Od 2004 roku jestem na świadczeniu przedemerytalnym. W sierpniu będę miała wiek emerytalny.
Czy jak wystąpię o emeryturę dostanę rekompensatę za pracę w szkodliwych warunkach
/ 13 lat do 1999 roku i jeszcze 5 lat do 2004 roku /.
Czy pobieranie przez 10 lat świadczenia przedemerytalnego nie będzie przeszkodą w otrzymaniu rekompensaty.
wiwan / 2014-07-21 14:21 / Tysiącznik na forum
Jak rozumiem data urodzin marzec 1954. Tak, uzyska Pani tę rekompensatę, bo okres owej pracy osiągnął min. 15 lat.

Należy to we wniosku emerytalnym zaznaczyć i oczywiście dołączyć dokumenty na ów szczególny charakter pracy/warunków - św. pracy w war. szczególnych lub zaświadczenia o takiej pracy.

Świadczenie przedemerytalne jest bez wpływu na to prawo.
Andrzej 315 / 77.99.212.* / 2014-07-15 19:47
urodziłem się w 1949 roku 15 pażdziernika . Kiedy mogę przejść na emeryturę , w jakim miesiącu
wiwan / 2014-07-15 19:56 / Tysiącznik na forum
Pana powszechny wiek emerytalny to 65 lat i 8 miesięcy, czyli - w czerwcu 2015.
Jeśli ma Pan staż ubezpieczeniowy min. 40 lat- choćby 'jutro' na e. częściową.
S. Grażyna / 31.128.13.* / 2014-07-11 13:05
Kobieta ur. w styczniu 1954 r.- do stycznia 1999r ponad 20 lat pracy składkowych w tym 14 lat i 7 miesięcy w warunkach szkodliwych do stycznia 1999r. Pracowałam do stycznia 2004 r. i przeszłam na świadczenie przedemerytalne.
Do wcześniejszej emerytury zabrakło 5 m-cy w szkodliwych warunkach lub 6 dni wcześniej się urodzić. Moje stanowisko pracy nie zostało ujęte w nowym wykazie prac szkodliwych.
Wystąpiłam o emeryturę - czy dostanę rekompensatę za pracę w szkodliwych warunkach zgodnie z ustawą o emeryturach pomostowych.
wiwan / 2014-07-11 13:53 / Tysiącznik na forum
Tak, o ile po tym 1998 r. dopracowała Pani w war.szczególnych lub w szczególnym charakterze przynajmniej owe brakujące 5 miesięcy. Tak jak warunkiem e. wcześniejszej z art. 184 było posiadanie min. 15 lat takiej pracy na dzień 1.01.1999 r, tak warunkiem rekompensaty jest posiadanie takiego okresu do 1.01.2009 r.
Barbara łobodzińska / 87.99.1.* / 2014-07-11 12:04
witam ,jestem nauczycielką ur. w 1954 r.W 2006 przeszłam na wcześniejszą emeryturę i pracowałam dalej 7lat. Czy powinnam złożyć wniosek o przeliczenie emerytury ? Pozdrawiam
wiwan / 2014-07-11 13:46 / Tysiącznik na forum
No tak. W związku z tym, że nowy okres ubezpieczenia wyniósł nie mniej niż 30 mc nowa kwota bazowa będzie uwzględniona w części socjalnej świadczenia.

Można też porównawczo wystąpić z wnioskiem o nową e. powszechną- czyli na nowych zasadach. Jeśli będzie niższa- przed uprawomocnieniem decyzji wycofać wniosek. To, że będzie niższa- jest b. prawdopodobne- bo od 2013 r. przy jej ustalaniu odlicza się już sumę świadczeń pobranych od dnia przejścia na e. wcześniejszą.
jerzy 896 / 91.233.160.* / 2014-06-30 09:57
placilem 26 lat składki na zus w większości z działalności gospodarczej oraz 17 lat place krus przebywam na rencie strukturalnej do listopada 2014 r jestem rocznik 1947 gdzie najkorzystniej zlozyc wniosek oemeryture.
wiwan / 2014-06-30 13:11 / Tysiącznik na forum
Rzeczywiście może mieć Pan świadczenie z jednego lub drugiego systemu ubezpieczeniowego. Które wyższe- to kwestia indywidualna. Ogólna prawidłowość wyższych świadczeń ZUS dotyczy raczej etatowców. Przy DG podstawa ubezpieczeń jest niska.

Jest 'techniczna' możliwość złożenia wniosków do obu instytucji i wyboru świadczenia korzystniejszego przed uprawomocnieniem się decyzji. Moim zdaniem wymaga to :
- jasnego zaznaczenia, że każdy wniosek jest zdublowany wnioskiem w drugiej instytucji
- 'rozmnożenia' dokumentów, które są niezbędne do obu instytucji przez notarialnie poświadczoną zgodność z oryginałem- np. świadectw pracy.
magda712 / 88.199.241.* / 2014-06-13 09:11
magda.

Urodziłąm się w 1958r W ubiegłym roku przeszłam na emeryturę z art.184
czy mogę wnieśc wniosek do ZUS o uwzględnienie pracy na roli w latach 1974 do 1977?
wiwan / 2014-06-13 11:29 / Tysiącznik na forum
Czyli emerytura wyliczona w sposób mieszany.

Tak, o ile już ten okres nie został uwzględniony i potrafi to Pani udokumentować. No i nie pokrywał się z okresem uwzględnionego ubezpieczenia ZUS (zatrudnienia, działalności gospodarczej itp.)

Te 4 lata zwiększą po 1% rolniczej emerytury podstawowej za każdy rok w emeryturze liczonej wg. nowych zasad, czyli tej, którą w Pani przypadku uwzględniono w 80%. Nie zwiększą liczby lat składkowych jakie uwzględniono przy obliczaniu kapitału początkowego.
magda712 / 88.199.241.* / 2014-06-13 09:10
magda.

Urodziłąm się w 1958r W ubiegłym roku przeszłam na emeryturę z art.184
czy mogę wnieśc wniosek do ZUS o uwzględnienie pracy na roli w latach 1974 do 1977?
wisia / 77.95.49.* / 2014-05-27 13:13
urodziłam sie 13 03 1954 roku od 2004 jestem na świadczeniach przedemerytalnych mam staż pracy składkowy i nieskładkowy 34lat i jakies miesiące w tym 25 lat paracy składkowej reszte to wychowanie 2 dzieci i praca w rolnictwie oraz około 1,5 roku bezrobotnego jakiej moge sie sp dziewac emerytury ztym ze 80 94 miałam dosyc wysokie zarobki było nawet po 150 procent sredniej rocznej krajowej
wiwan / 2014-05-27 14:01 / Tysiącznik na forum
Odpowiedź niemożliwa przy tak małej liczbie szczegółów. Najlepszą prognozę stanowi informacja z ZUS, jaką w tym roku pani otrzymała o swoich składkach. O ile wystąpiła Pani już z wnioskiem o naliczenie kapitału początkowego. Bez tego również prognoza ZUS nie obejmuje Pani historii ubezpieczeniowej sprzed 1999 r.
Anna Głowacka / 178.37.154.* / 2014-05-21 23:14
Ustawa emerytalna z 1999 r. jest niesprawiedliwa dla rocznika 1948, 1947. Ja pracowałam 31 lat w zakładzie pracy z rocznikiem 1949, równocześnie poszłam na zasiłek przedemerytalny w ramach restrukturyzacji zakładu pracy. Z rocznikiem 1949 przeszłam na emeryturę. Otrzymałam emeryturę zbliżoną do emerytury pracowników z 1949 r. W roku 2009 kto osiągnął 60 lat życia dostał do emerytury ok. 200 zł. więcej. Ja natomiast urodzona w 1947 roku , takiej kwoty nie otrzymałam wg. prawa. Jakiego ? Jestem strasznie rozżalona, że ustawa z 1999 r. Jednym dała ok 200zł. a drugim nie ze względu na rok urodzenia. Pracowałam z rocznikiem 1949 równocześnie poszliśmy na świadczenia przedemerytalne , później na emerytury, w tym samym czasie, pracowaliśmy ok 30 lat pracy. Minęło już parę lat a ja i nie tylko, nie możemy pogodzić się z tym faktem wielkiej niesprawiedliwości. Czy Rząd lub Ustawodawcy, uwzględnią naszą niesprawiedliwość? Czy ktoś powołany i zainteresowany zmianami emerytur, przeczyta o naszej krzywdzie?
A czy tę Ustawę może rozstrzygnąć Trybunał Konstytucyjny, że jest sprawiedliwa.
Anna Głowacka / 77.255.70.* / 2014-05-27 12:12
Źle zostałam zrozumiana - celowo? Ja poszłam na zasiłek przedemerytalny w raz z rocznikiem 1949. Na emeryturę przeszliśmy ,różnica była niewielka. dopiero w roku 2009 rocznik dostał dodatek do emerytury ok/ 200 zł więcej .W myśl ustawy z 1999r.To nie tylko ja jestem w tej sytuacji z rocznika 1948, 1947 ale wszyscy z naszego byłego zakładu pracy, emeryci z UTW ,to w naszym mieście, a na terenie całego kraju? My z wcześniejszych roczników. Proszę o wnikliwsze podejście do naszej sprawy. 200zł. mieć ,a nie mieć to dla emeryta bardzo dużo. Że ustawa zgoda ale dlaczego dla nich dodatek , a dla nas nie? Pragnę zwrócić uwagę, z nie jest prawdą , że emerytury są coraz mniejsze , wręcz przeciwnie. My ze starszych roczników mamy mniejsze emerytury. I to łatwo sprawdzić. Jesteśmy pokrzywdzeni też dlatego , że wkoło pozamykali zakłady pracy a nas na zasiłki. Jaki żal , jakie rozgoryczenie. Mogliśmy pracować do 60 lat i więcej. Nie spodziewam się odpowiedzi wiążącej. Padliśmy ofiarami zmian. Tak trudno się pogodzić.
benz / 89.231.158.* / 2014-07-07 09:29
Wkurza mnie pani roszczeniowa postawa...ja chcąc mieć to 200zł więcej od pani pracuję do dziś (65 skończyłam) i biorę każdą pracę a nawet potrafiłam zmienić zawód nie mogąc pracować w swoim ze względów zdrowotnych...i pracując nadal ( płacę podatek i wszystkie składki nawet rentową!)mogę wybierać czy chcę emeryturę liczoną po staremu czy wg nowych zasad....a pani to z czego mają doliczać więcej i więcej tych pieniędzy?
wiwan / 2014-05-27 13:58 / Tysiącznik na forum
Proszę mi tu publicznie żadnej celowości nie imputować.

Powtarzam- nie było żadnego ekstra dodatku. Był projekt poselski Ustawy o corocznym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów oraz innych świadczeniobiorców (druk sejmowy nr. 2763 z 2008 r.), który upadł.

Przewidywał dodatek 700, 400 i 200 zł, ten ostatni dla świadczeń o wysokości ponad 1200 i niższych niż 1400 zł.

Jeśli ma Pani inną wiedzę- proszę o podanie aktu prawnego. Nadal też dość zawile. Może chodzi o to, że Pani świadczenie przedemerytalne było niższe o ok. 200 zł niż emerytura współpracowników, którzy przeszli równocześnie na emeryturę ? To też nie dziwne, bo świadczenie jest z innej ustawy i określone kwotowo niezależnie od posiadanego stażu ubezpieczeniowego, zarobków, odprowadzonych składek.
Anna . G. / 77.255.75.* / 2014-07-07 08:25
Ja pisze bardzo prosto z własnego zakładu pracy i nie tylko , to Państwo mówicie zawile. Jeszcze raz powtarzam , rocznik 1949 poszedł na zasiłek przedemerytalny, tak jak ja. Nie pracował dłużej.Jednie co to idąc na emeryturę wypełniał druk RP7- TO BYŁA WŁAŚNIE TA INNOŚĆ.
ROCZNIK 1947 NIE. Do dokumentów innych emerytów nie mam wglądu nie posiadam takiej kompetencji. Z tego wynika , że urzędnicy się zmieniają ,nie posiadając dostatecznej wiedzy na ten temat, tylko emeryci pozostają ci sami, z poczuciem krzywdy. Ustawa jest niezrozumiała nie tylko dla mnie.Teraz idą na emeryturę emeryci dostają ok/ 2000 zł. a nie jak ja 1400. Bardzo łatwo określić , która emerytura jest większa. ( mówię o przechodzących w moim dawnym zakładzie pracy i na stanowiskach nie kierowniczych). Proszę nie pisać do mnie , faktów nie sprawdzonych, ponieważ osłabia to wiarygodność Waszego Departamentu, oraz systemu emerytalnego. Kończę korespondencję, gdyż takie oczywiste fakty , które nas dotyczą z roczników 1948, 1947, wmawiacie nam , że to nie prawda.
wiwan / 2014-07-07 11:27 / Tysiącznik na forum
Ani u mnie w domu, ani na forum Money.pl nie ma żadnych departamentów. Więc wątek warto rzeczywiście zakończyć, gdy nie ma Pani wglądu do historii ubezpieczeniowej współpracowników.
wiwan / 2014-05-22 09:27 / Tysiącznik na forum
Jak rozumiem jest Pani właśnie z rocznika 1947 lub 1948.
NIE ma i nie było żadnej magicznej kwoty różnicującej emerytury tych roczników w stosunku do rocznika 1949. To, że w Pani indywidualnym przypadku tak było wynika w znacznej mierze właśnie z faktu przebywania na świadczeniu przedemerytalnym, które było okresem nieskładkowym, podczas gdy owe osoby z rocznika 1949 z Pani zakładu w owym czasie pracowały i miały okres składkowy. No i na pewno przez całą historię ubezpieczeniową miały jednak inne wynagrodzenia.

Generalnie jeśli chodzi o emerytury to przecież każdy kolejny rocznik ma...gorzej/trudniej. Przecież roczniki młodsze niż 1949 mogły wybrać na potrzeby wyliczenia wysokości swego świadczenia 10 kolejnych lat z ostatnich 20 albo 20 dowolnych z całej historii ubezpieczeniowej. roczniki młodsze ( 1949-1954 kobiety ) mają wysokość świadczenia wyliczaną jeszcze w sposób mieszany, roczniki młodsze ten wybór mają już ograniczony do lat poprzedzających rok 1999 - na potrzeby wyliczenia kapitału początkowego. Rocznik jeszcze młodsze, które w ubezpieczeniu nie były przed 1999 r. już w całości (pomijam kwestię OFE) będą mieli (wg. obecnego stanu prawnego) świadczenie wyliczone tylko ze składek rzeczywiście zewidencjonowanych, a więc bez żadnego wyboru.

Każdy kolejny rocznik ma też wyższy wiek emerytalny. Roczniki młodsze niż 1948- emeryturę wyliczoną dodatkowo wg. spodziewanej długości życia na emeryturze. Pomijam kwestię radykalnego ograniczenia możliwości emerytur wcześniejszych dla kobiet z roczników młodszych niż 1953 i mężczyzn z roczników młodszych niż 1948.

Więc "niesprawiedliwość" o której Pani pisze jest zdecydowanie ...odwrotna.
olga 65 / 81.219.254.* / 2014-05-02 19:02
Czy praca kasjerki w banku to praca w szczególnych warunkach,?
aga54 / 2014-04-25 21:47
Jestem kobietą, ur.7.01.1954.Wyliczyłam sobie datę przejścia na emeryturę na 7.06.2014r.Mam zamiar złożyć wniosek w maju 2014. Mam obliczony kapitał początkowy bardzo niekorzystny, bo weszło mi do niego 3 i pół roku zerowe (rok 1989,90,91 i kilka miesięcy 1992 r.)Po 10 letniej przerwie pracowałam od maja 1992 do lipca 2006 i te zarobki by mi odpowiadały do emerytury.Obecnie nie pracuję. Przedtem pracowałam w latach 1973-1982.Jaki wariant wyliczenia emerytury byłby dla mnie korzystny?
wiwan / 2014-05-09 15:51 / Tysiącznik na forum
Kapitał początkowy NIE może być obliczony z lat późniejszych niż 1998 r. Bo za ten okres konkretne Pani składki indywidualne są już znane, zewidencjonowane, co roku waloryzowane.

Kapitał początkowy można zawsze przeliczyć, tylko, że lata 'zerowe' w rozumieniu Zakładu i w kontekście przeliczenia KP, to lata z udowodnionym ubezpieczeniem ( świadectwo pracy ) ale bez udowodnionych zarobków- wtedy za taki czas przyjmowano zarobki zero, po niedawnej nowelizacji- ówczesną płacę minimalną za taki okres. W Pani przypadku więc nie jest to sytuacja dająca podstawę do przeliczenia KP.

Przeliczenie może więc nastąpić jako :
- zamiana owych 10 kolejnych lat z ostatnich 20 sprzed 1999 r. na dowolne 20 sprzed 1999 r.
- małej korekty za uwzględnione lata niepełne- bo dawniej był wymóg min. pół roku, obecnie przelicza się co do dnia.
aga54 / 2014-05-09 22:02
Ja raczej myślę o skorzystaniu z zarobków z 10 kolejnych lat spośród 20 lat poprzedzających rok złożenia wniosku. Czyli jak złożę wniosek w maju 2014 to muszę brać lata 1994 do 2013,a spośród nich wybrać 10 najlepszych, ale następujących po kolei? Czy dobrze te lata wymyśliłam?
wiwan / 2014-05-11 21:27 / Tysiącznik na forum
W Pani przypadku emerytura będzie wyliczona w sposób mieszany - bo nic Pani nie wspomina o uzyskanej wcześniej e. wcześniejszej.
Będzie to suma aż 80% emerytury wyliczonej w nowy sposób i 20% w stary. I tak jak napisałem- kapitał początkowy na potrzeby wyliczenia wg. nowych zasad- tylko z lat wcześniejszych niż 1999. Większe pole manewru jest w wyliczeniu wg. starych zasad- tu może Pani wskazać- albo 10 kolejnych lat z zakresu 1994-2013, albo 20 dowolnych sprzed 2014 r. ale jak napisałem znaczenie tego będzie aż 4 razy mniejsze niż wyliczenia z KP i składek po 1998 r.
do początku nowsze
1 2 3 4 5
skomentuj

Najnowsze wpisy