Na skróty
Formularze dotyczące dochodów (przychodów) uzyskanych po 1 stycznia 2009 roku
Uwaga! Nie można zapisać danych wprowadzonych do formularza interaktywnego. Aby zachować kopię do własnego użytku należy wydrukować gotowy formularz.
 
Pobierz formularz Opis formularza

interaktywny
PIT-2
Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

interaktywny
PIT-2A
Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych:
- osoby otrzymującej rentę lub emeryturę z zagranicy
- osoby otrzymującej stypendium
- osoby tymczasowo aresztowanej lub skazanej, otrzymującej należności za pracę
- osoby otrzymującej świadczenie integracyjne

interaktywny
PIT-2C
Oświadczenie osoby otrzymującej stypendium, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

interaktywny
PIT-2K
Podatnicy, którzy po raz pierwszy dokonują odliczeń z tytułu spłaty odsetek od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego, wraz z załącznikiem PIT/D składają oświadczenie PIT/2K.

interaktywny
PIT-3
Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-4R
Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

interaktywny
PIT6/6L
Deklaracja o zaliczkach na podatek od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej

interaktywny
PIT-8AR
Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym

interaktywny
PIT-8C
Rozliczenie przychodów ze źródeł z kapitałów pieniężnych i innych dochodów

interaktywny
PIT-8S
Informacja o wysokości wypłaconego stypendium
PIT-12
Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym
PIT-14
Informacja o wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego oraz wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej. Formularz składany do 31 stycznia
PIT-16
Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej

interaktywny
PIT-23
Deklaracja o przychodach ze zbycia nieruchomości lub praw majątkowych
PIT-36
Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez przedsiębiorców

interaktywny
PIT-36L
Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez przedsiębiorców, opłacających podatek liniowy

interaktywny
PIT-37
Rozliczenie roczne przychodów
PIT-38
Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) z objęcia udziałów (akcji) lub zbycia:
- papierów wartościowych;
- pożyczonych papierów wartościowych (tzw. Krótka sprzedaż);
- pochodnych instrumentów podatkowych i realizacji praw z nich wynikających;
- udziałów w spółkach mających osobowość prawną
PIT-39
Zeznanie o osiągniętym dochodzie (poniesionej stracie) ze sprzedaży nieruchomości wybudowanej po 31 grudnia 2008 roku

interaktywny
PIT-40
Rozliczenie roczne pracowników, wypełniane przez zakład pracy
PIT-11
Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

interaktywny
PIT/B
Informacja o dochodzie (stracie) z pozarolniczej działalności gospodarczej

interaktywny
PIT/D
Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych

interaktywny
PIT/M
Informacja o dochodach małoletnich dzieci

interaktywny
PIT/O
Załącznik do rozliczenia rocznego, przeznaczony dla podatników korzystających z ulg i odliczeń od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych

interaktywny
PIT-R
Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
PIT/Z
Informacja o dochodzie (stracie) z pozarolniczej działalności gospodarczej składana przez nowe firmy

interaktywny
PIT/ZG
Załącznik przeznaczony dla podatników uzyskujących dochody za granicą
Formularze dotyczące rozliczenia za 2008 rok
Uwaga! Nie można zapisać danych wprowadzonych do formularza interaktywnego. Aby zachować kopię do własnego użytku należy wydrukować gotowy formularz.
 
Pobierz formularz Opis formularza

interaktywny
PIT-2K
Podatnicy, którzy po raz pierwszy dokonują odliczeń z tytułu spłaty odsetek od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego, wraz z załącznikiem PIT/D składają oświadczenie PIT/2K

interaktywny
PIT-4R
Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

interaktywny
PIT-8AR
Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym

interaktywny
PIT-8C
Rozliczenie przychodów ze źródeł z kapitałów pieniężnych i innych dochodów

interaktywny
PIT-8S
Informacja o wysokości wypłaconego stypendium

interaktywny
PIT-11
Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

interaktywny
PIT-12
Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym
PIT-14
Informacja o wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego oraz wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej. Formularz składany do 31 stycznia

interaktywny
PIT-16A
Deklaracja o odliczonych i opłaconych składkach społecznych i zdrowotnej. Składają ją rozliczający się według zasad karty podatkowej

interaktywny
PIT-19A
Deklaracja o odliczonych i opłaconych składkach społecznych i zdrowotnej. Składają ją osoby duchowne

interaktywny
PIT-28
Deklaracja roczna składana przez podatników, którzy wybrali zasady opodatkowania - ryczałt ewidencjonowany

interaktywny
PIT-28/A
Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Składany jest jako załącznik do formularza PIT-28

interaktywny
PIT-28/B
Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych. Składany jest jako załącznik do formularza PIT-28
PIT-36
Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez przedsiębiorców

interaktywny
PIT-36L
Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez przedsiębiorców, opłacających podatek liniowy

interaktywny
PIT-37
Rozliczenie roczne przychodów
PIT-38
Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) z objęcia udziałów (akcji) lub zbycia:
- papierów wartościowych;
- pożyczonych papierów wartościowych (tzw. Krótka sprzedaż);
- pochodnych instrumentów podatkowych i realizacji praw z nich wynikających;
- udziałów w spółkach mających osobowość prawną

interaktywny
PIT-40
Rozliczenie roczne pracowników, wypełniane przez zakład pracy
PIT-40a/11a
Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy/informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego. Termin złożenia: 28 luty 2007 r.

interaktywny
PIT/B
Informacja o dochodzie (stracie) z pozarolniczej działalności gospodarczej

interaktywny
PIT/D
Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych

interaktywny
PIT/M
Informacja o dochodach małoletnich dzieci

interaktywny
PIT/O
Załącznik do rozliczenia rocznego, przeznaczony dla podatników korzystających z ulg i odliczeń od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych

interaktywny
PIT-R
Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
PIT/Z
nformacja o dochodzie (stracie) z pozarolniczej działalności gospodarczej składana przez nowe firmy

interaktywny
PIT/ZG
Załącznik przeznaczony dla podatników uzyskujących dochody za granicą

interaktywny
IFT-1/IFT-1R
Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania

interaktywny
IFT-3/IFT-3R
Informacja o wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy niemającemu w Polsce miejsca zamieszkania

interaktywny
IFT/A
Informacja o wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy niemającemu w Polsce miejsca zamieszkania
Narzędzia