Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
oprac. Marlena Kostyńska
|
aktualizacja

Jak starać się o rentę rodzinną?

0
Podziel się:

Renta rodzinna to świadczenie wypłacane przede wszystkim dzieciom, w razie śmierci rodziców mających prawo do emerytury lub renty. Renta rodzinna wypłacana jest do momentu ukończenia przez dziecko 25 roku życia. Jeśli się nie uczy, to otrzyma to świadczenie tylko do 16 roku życia.

W celu uzyskania renty rodzinnej należy złożyć wniosek w ZUS
W celu uzyskania renty rodzinnej należy złożyć wniosek w ZUS (Pixabay.com/Domena publiczna)

Rentę rodzinną mogą pobierać zarówno dzieci biologiczne, jak i adoptowane do momentu ukończenia 16 lat lub gdy skończą naukę w szkole. Nie będzie to jednak dłużej niż 25 lat. Warto jednak pamiętać, że renta rodzinna nie zostanie wypłacona studentowi, jeśli do zakończenia całej nauki pozostało więcej niż rok.

Prawo do renty rodzinnej mają też wnuki i inne dzieci przyjęte na wychowanie.

Renta rodzinna – formalności

Żeby uzyskać rentę rodzinną, należy załatwić wszystkie formalności w ZUS. Najpierw trzeba złożyć wniosek ZUS Rp-2. Wniosek dostępny jest w każdy oddziale ZUS, a także na stronie internetowej tej instytucji. Do wniosku koniecznie trzeba dołączyć akt zgonu osoby, po śmierci której przysługuje renta, a także dokumenty, które potwierdzają pokrewieństwo. W przypadku małżonka będzie to np. akt małżeństwa, gdy o rentę wnioskuje rodzic, to akt urodzenia dziecka.

Dodatkowo trzeba też dodać do wniosku dokumenty, które potwierdzają, że są spełnione warunki, by skorzystać z takiego świadczenia. Chodzi tu przede wszystkim o wiek i stan niezdolności do pracy. Trzeba też będzie zatroszczyć się o dokumenty, które informują o okresach ubezpieczeniowych, a także nieskładkowych osoby zmarłej. To wszystko będzie potrzebne do tego, żeby wyliczyć wysokość renty rodzinnej.

Odwołanie od decyzji ZUS

Jeśli wnioskowałeś o rentę rodzinną, a ZUS jej odmówił, możesz odwołać się od takiej decyzji do sądu. Jest na to miesiąc, licząc od chwili doręczenia postanowienia do zainteresowanego. ZUS ma prawo, by w ciągu 30 dni zmienić taką decyzję. Jeśli tego nie zrobi, przekazuje sądowi uzasadnienie postanowienia, które wydał. Sąd rozstrzyga sprawę w terminie około dwóch, trzech miesięcy.

Wysokość renty rodzinnej

Wysokość renty rodzinnej zależy przede wszystkim od liczby osób, które są do niej uprawnione. Wszystkie bowiem osoby, które mogą skorzystać z takiego świadczenia po zmarłym, otrzymują jedną rentę. Jest ona dzielona pomiędzy wszystkich, którzy są uprawnieni do jej otrzymania.

Wysokość renty rodzinnej to:

  • 85 proc. świadczenia, jeśli uprawniona jest jedna osoba;
  • 90 proc. świadczenia, gdy uprawnione są dwie;
  • 95 proc. gdy do otrzymania renty uprawnione są przynajmniej trzy osoby.

Żeby obliczyć wysokość renty rodzinnej, ZUS bierze pod uwagę emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, która przysługiwała osobie zmarłej. W sytuacji, gdy zmarły korzystał z zasiłku przedemerytalnego albo świadczenia przedemerytalnego, to jest to równoznaczne z tym, jakby otrzymywał rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. W 2018 roku* kwota najniższej renty rodzinnej* to 1235,86 zł.

Renta rodzinna wypłacana jest całej rodzinie, która utraciła żywiciela. Otrzymuje ją jedna osoba. Zwykle ta, która zarządza całym gospodarstwem domowym. Ta osoba dysponuje rentą w całości. Nie istnieje możliwość, by renta była podzielona wedle określonych udziałów. Podziałowi podlega wyłącznie kwota, która została wypłacona.

Czy można dorabiać przy rencie rodzinnej?

Jeśli osoba, która pobiera rentę rodzinną, osiągnie przychód przekraczający 70 proc. i nie będzie on wyższy niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, to renta rodzinna zostanie zmniejszona o kwotę tego przekroczenie. Nie może to być jednak więcej niż 495,06 zł.

Gdy przychód przekroczy 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, wypłata renty rodzinnej jest zawieszana.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)