Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne dla członka rady nadzorczej

0
Podziel się:

Nawet jeśli członek rady nadzorczej pełni swoją funkcję bez wynagrodzenia - powinien być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego.

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne dla członka rady nadzorczej

Wykonywanie funkcji członka rady nadzorczej bez otrzymywania z tego tytułu wynagrodzenia nie ma wpływu na obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego tych osób. Oznacza to, że osoby te powinny być obowiązkowo zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego.

Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają członkowie rad nadzorczych posiadający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wynika z tego więc, że obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego członków rad nadzorczych nie jest związany z przychodem uzyskiwanym z tytułu pełnienia tej funkcji, a także z obywatelstwem tych osób, lecz jedynie z faktem posiadania przez te osoby miejsca zamieszkania na terytorium RP.

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęci są jedynie członkowie rad nadzorczych pełniący swoje obowiązki w spółkach prawa handlowego, przedsiębiorstwach państwowych, spółdzielniach oraz innych jednostkach organizacyjnych, w których występuje taki organ. Oznacza to, że członkowie organów o zbliżonych kompetencjach, np. komisji rewizyjnych, członków rady parafialnej i innych, nie będą z tego tytułu podlegać obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

[ ( http://static1.money.pl/i/h/216/t98008.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/jak;liczyc;ekwiwalent;za;urlop;w;2011;r;,147,0,747155.html) Jak liczyć ekwiwalent za urlop w 2011 r.
Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego powstaje z dniem powołania na członka rady nadzorczej, a wygasa w dniu zaprzestania pełnienia tej funkcji.

Spółka prawa handlowego bądź inny podmiot, w którym działa rada nadzorcza, zobowiązany jest do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rady nadzorczej mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń (powołania na członka rady nadzorczej).

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wskazuje jako przesłankę podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego członków rad nadzorczych miejsce zamieszkania będące kategorią prawa cywilnego. Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Oznacza to więc, że przy określaniu obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego członka rady nadzorczej nie należy brać pod uwagę miejsca zameldowania będącego kategorią prawa administracyjnego.

_ Podstawa prawna: _

  • art. 66 ust. 1 pkt 35, art. 73 pkt 17, art. 81 ust. 8 pkt 12 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.),
    • art. 13 pkt 7 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.).
Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/4/t46852.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/prawo/artykul/kiedy;zarzad;uniknie;odpowiedzialnosci;za;dlug;spolki,249,0,768505.html) Kiedy zarząd uniknie odpowiedzialności za dług spółki? Członkowie zarządu nie odpowiadają za długi wobec kontrahentów, o ile we właściwym czasie złożony był wniosek o upadłość.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/88/t115544.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/prawo/artykul/kiedy;zarzad;odpowiada;za;dlugi;spolki,41,0,765225.html) Kiedy zarząd odpowiada za długi spółki? Poszkodowany wierzyciel może żądać spłaty od dowolnego członka zarządu.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/228/t84708.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/prawo/artykul/dzialanie;na;szkode;spolki;beda;zmiany;prawa,130,0,753794.html) Działanie na szkodę spółki. Będą zmiany prawa Odpowiedzialnością objęci będą także dyrektorzy i inne osoby _ faktycznie prowadzące sprawy spółki. _

Autor jest specjalistą w zakresie ubezpieczeń społecznych

ubezpieczenia zdrowotne
wiadomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)