Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Odsetki od niespłaconego leasingu. Kiedy są kosztem uzyskania przychodu?

0
Podziel się:

Zobacz, z czym nie możesz ich pomylić.

Odsetki od niespłaconego leasingu. Kiedy są kosztem uzyskania przychodu?
(CarlosAndreSantos/iStockphoto)

Zasady kwalifikowania określonych wydatków do kosztów uzyskania przychodu regulują odpowiednie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (PDOP). Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP.

Mając na uwadze powyższe, wskazać należy, że dla uznania, że odsetki od zaległości w zapłacie rat leasingowych stanowią koszt uzyskania przychodu istotne znaczenie ma możliwość wykazania, iż wydatki z tego tytułu zostały dokonane w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu.

Odsetki uiszczane od nieterminowej zapłaty zobowiązań ciążących na Spółce stanowią koszty uzyskania przychodów, albowiem są one immanentnie związane z prowadzoną i generującą przychody działalnością gospodarczą. Takie odsetki są uiszczane na podstawie obowiązujących Spółkę zapisów kontraktów handlowych bądź bezpośrednio na zasadach ogólnych wynikających z prawa cywilnego, a mających zastosowanie do danej umowy.

Niewywiązanie się z obowiązku zapłaty odsetek wiązałoby się zaś ze sporem z kontrahentem, utrudnieniem, a nawet zerwaniem współpracy prowadzonej przez Spółkę niewątpliwie w celu uzyskania przychodów. (por. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, który w interpretacji indywidualnej z dnia 24.11.2010 r., sygn. IBPBI/2/423-1113/10/CzP). Co więcej obowiązek zapłaty odsetek od nieterminowej zapłaty wynika także z odpowiednich regulacji Kodeksu cywilnego, które mogą być stosowane wprost przez strony kontraktów handlowych.

Z związku z tym odsetek od nieterminowej zapłaty nie można utożsamiać z opłatami sanacyjnymi czy karami umownymi wyłączonymi z kosztów uzyskania przychodu, a poniesienie takiego wydatku pozostaje w związku z główną należnością wynikającą z zawartej umowy. Jeżeli więc należność główna może stanowić koszt uzyskaniu przychodu, to i odsetki nie powinny podlegać wyłączeniu z kosztów dla celów podatkowych

W odniesieniu do momentu ujęcia omawianego wydatku w kosztach uzyskania przychodu wskazać należy, że zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt. 11 nie uważa się za koszt uzyskania przychodu naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów). Biorąc powyższe pod uwagę podkreślić należy, że do uznania za koszt uzyskania przychodu odsetek od zaległości w spłacie rat leasingowych nie będzie wystarczające samo ich naliczenie, ale konieczna będzie faktyczna ich zapłata.

Podsumowując: odsetki za opóźnienie w zapłacie zobowiązań z tytułu zaległości w zapłacie rat leasingowych, które podatnik zapłacił, stanowią koszt uzyskania przychodu z chwilą ich zapłaty.
Stan prawny: 13.11.2014 r.
Czytaj więcej w Money.pl
Konsekwencje rezygnacji z leasingu. Przeczytaj Sprawdź, co musisz wiedzieć w tym wypadku.
Pozytywne dane z branży leasingowej w Polsce Po 3 kwartałach 2014 r. roku sfinansowała ruchomości i nieruchomości za ponad 31 mld zł, co oznacza wzrost o 27,4 proc. rdr
Auto w firmie - kupować czy leasingować? Zobacz co warto wziąć pod uwagę zanim zdecydujesz jak sfinansować auto służbowe.
wiadomości
wiadmomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)