Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
Jakub Ceglarz
Jakub Ceglarz
|
aktualizacja

ZUS DRA. Sprawdź, jak poprawnie wypełnić druk i jak obliczyć składki za pracownika

0
Podziel się:

Oprócz comiesięcznego wpłacania pieniędzy, przedsiębiorcę czeka mnóstwo papierkowej roboty.

ZUS DRA. Sprawdź, jak poprawnie wypełnić druk i jak obliczyć składki za pracownika
(Włodzimierz Wasyluk/Reporter)

Nie da się uniknąć składania miesięcznych deklaracji rozliczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W najlepszym wypadku przedsiębiorca złoży druk DRA raz, na początku działalności. Sprawa komplikuje się jednak, gdy zdecyduje się zatrudnić pracownika.

Przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej trzeba złożyć formularz ZUS DRA, w którym obliczone są wysokości składek wpłacane na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Jeśli są one na minimalnym poziomie (aktualne kwoty znajdziesz w sekcji msp.money.pl)
, a firma nie zatrudnia pracowników, to przedsiębiorca nie ma obowiązku powtarzania tej czynności i wystarczy, że będzie regularnie wpłacał składki. W innym wypadku niezbędne jest również comiesięczne składanie deklaracji DRA.

* Instrukcja wypełniania ZUS DRA (kliknij, aby pobrać)
. Zobacz, co wpisać w poszczególne pola.
*

**

**

Cześć I

Pole 1

Płatnik powinien wpisać symbol:

  • 1, jeśli będzie składał deklaracje do 5. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni,
  • 2, jeśli będzie składał deklaracje do 10. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni,
  • 3, jeśli będzie składał deklaracje do 15. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni (z wyjątkiem osób, o których mowa w punkcie 4.),
  • 4, jeśli będzie składał deklarację do 15. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni oraz dobrowolnie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu lub jest wspólnikiem spółek, który opłaca składki wyłącznie za siebie, natomiast spółka zatrudnia pracowników lub inne osoby, podlegające z tego tytułu ubezpieczeniom,
  • 5, jeśli jest sędzią, prokuratorem, żołnierzem lub funkcjonariuszem, za którego istnieje obowiązek opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku służbowego.

Pole 2

W tym polu należy wskazać miesiąc i rok, za który płatnik odprowadza składki poprzedzony identyfikatorem 01 (jeśli składa deklarację po raz pierwszy), 02 (w przypadku pierwszej korekty) lub wyższym, aż do 39 (dla kolejnych korekt). Poprawna forma dla deklaracji złożonej po raz pierwszy we wrześniu 2014 roku będzie zatem wyglądać 01 092014.

Pola 3 i 4 zostają puste natomiast w rubryce 5 płatnik wpisuje numer decyzji pokontrolnej, jeśli złożenie deklaracji jest właśnie wynikiem kontroli z ZUS. W innym przypadku to pole też pozostaje puste.

Część II

W polach 1-9 płatnik wpisuje swoje dane identyfikacyjne. Muszą być one takie same jak te, które przedsiębiorca wpisał we wniosku o założenie działalności gospodarczej (zobacz, jak poprawnie wypełnić ten wniosek)
.

Część III

Pole 01

Jeśli przedsiębiorca płaci składki tylko za siebie, wpisze tam „1”, natomiast gdy zatrudnia na przykład jednego pracownika – „2”. Należy również uważać przy uzupełnianiu tej rubryki i liczby wpisywać w skrajnym prawym okienku. Pola 02 nie wypełnia się.

Pole 03

Należy wpisać stawkę procentową, stosowaną do ubezpieczenia wypadkowego, która może się wahać od 0,67 do 3,86 procent. Dla przedsiębiorców zatrudniających nie więcej niż 9 pracowników wynosi ona 1,93 procent.

Na następnej stronie dowiesz się, jak obliczyć wysokość składek

Część IV

Najważniejsza część deklaracji ZUS DRA. To właśnie tutaj płatnik musi obliczyć i wskazać dokładne kwoty składek, które odprowadził w poprzednim miesiącu z tytułu ubezpieczeń społecznych, chorobowych i wypadkowych. Obowiązujące w 2014 roku składki wynoszą:

  • 19,52 procent (po 9,76 procent finansowane przez pracownika i pracodawcę) składki emerytalnej,
  • 8 procent (6,5 po stronie pracodawcy i 1,5 – pracownika) składki rentowej,
  • 2,45 procent (w całości finansowane przez pracownika) składki chorobowej,
  • 1,93 procent (w całości finansowane przez pracodawcę) składki wypadkowej.

Pole 01

Stanowi sumę pól 04, 07, 10, 13 i 16 z tej samej części.

Pole 02

Stanowi sumę pól 05, 08, 11, 14 i 17 z tej samej części.

Pole 03

Stanowi sumę pól 01 i 02.

Pole 04

Należy w nim wpisać kwotę składek emerytalnych sfinansowanych przez ubezpieczonego. Jeśli przedsiębiorca rozlicza tylko siebie (w polu III/01 wpisał 1) i korzysta z minimalnych składek, to wpisze tu kwotę 438,73 (aktualne składki znajdziesz tutaj)
. Jeśli na przykład zatrudnia oprócz tego pracownika na umowę o pracę na części etatu zarabiającego 1600 złotych brutto, to musi do tej kwoty dodać 156,16 (9,76 procenta z 1600 złotych), co razem da 594,89.

Pole 05

W przypadku zgłaszania tylko jednej osoby – 179,81, czyli minimalna składka na ubezpieczenia rentowe. Przy zatrudnieniu pracownika zarabiającego 1600 złotych brutto, należy doliczyć 24 (1,5 procent z 1600 złotych). W sumie da to zatem 203,81.

Pole 06

Stanowi sumę pól 05 i 06.

Pole 07

Wypełniane tylko, jeśli przedsiębiorca zatrudnia pracownika. W naszym przykładzie płatnik powinien wpisać tam 156,16, czyli 9,76 procenta z 1600 złotych.

Pole 08

Wypełniane tylko, jeśli przedsiębiorca zatrudnia pracownika. W naszym przykładzie płatnik powinien wpisać tam 104 (6,5 procenta z 1600 złotych).

Pole 09

Stanowi sumę pól 07 i 08.

Pola 10-18 oraz 28-36 w omawianych przykładach pozostają niewypełnione. Pola 19-27 natomiast trzeba uzupełnić analogicznie do pól 01-08.

Pole 19

Stanowi sumę pól 22, 25, 28, 31, 34 z tej samej części.

Pole 20

Stanowi sumę pól 23, 26, 29, 32, 35 z tej samej części.

Pole 21

Stanowi sumę pól 19 i 20.

Pole 22

Przy braku pracowników – 55,07, przy zatrudnionym pracowniku za 1600 złotych brutto – dodatkowe 39,20 (2,45 procent z 1600), co w sumie daje 94,27.

Pole 23

Niezależnie od liczby zatrudnionych pracowników – 43,48.

Pole 24

Stanowi sumę pól 22 i 23

Pole 25

Pozostaje puste, niezależnie od liczby zatrudnianych pracowników

Pole 26

Należy wpisać 30,88 (1,93 procent z 1600 złotych)

Pole 27

Stanowi sumę pól 25 i 26.

Pole 37

Stanowi sumę wszystkich składek na ubezpieczenia społeczne, które powinien przekazać płatnik – zarówno za siebie, jak i za pracownika. Otrzymuje się ją poprzez dodanie wartości z pól 06, 09, 24 i 27.

Część V

Rubryki 01-05 należy wypełnić tylko w przypadku wypłaty świadczeń podlegających rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne. Gdy rozpatrujemy przedsiębiorcę rozliczającego siebie i jednego pracownika, pomijamy tę część, zakładając, że płatnik nie wypłacił żadnych świadczeń.

Część VI

W tej części rozlicza się poprzednie dwie. W polu 01 wykazuje się ewentualny zwrot z ZUS-u poprzez odjęcie pola IV/37 od V/05. Pole 02 to natomiast działanie odwrotne i jego wynik pokazuje, ile pieniędzy musimy wpłacić do ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Zazwyczaj jest to kwota, która widnieje w polu IV/37.

Na kolejnej stronie o tym, jak obliczyć składki na Fundusz Pracy

Część VII

Przedsiębiorca ubezpieczający siebie wpisuje w polu 02 minimalną kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, czyli 270,40 złotych. Następnie przepisuje ją do pola 05 i 07.

Część VIII

Jeżeli przedsiębiorca rozlicza tylko siebie, to w polu 01 wpisuje 55,07, czyli kwotę na Fundusz Pracy. Za przykładowego pracownika musi natomiast odprowadzić 39,20 złotych (można to obliczyć przy pomocy kalkulatora płac na msp.money.pl)
. W sumie będzie to zatem 94,27. Dodatkowo, jeśli przedsiębiorca zatrudnia pracownika, to musi zapłacić 0,1 procenta na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W naszym przykładzie będzie to 1,60 złotych (0,1 procent z 1600). Pola 01 i 02 sumuje się w polu 03.

Części IX w omawianych przypadkach pozostawia się pustą, natomiast część X wypełnia tylko przedsiębiorca niezatrudniający pracowników.

Część X

W polach 02-05 płatnik wpisuje podstawy wymiaru składek na poszczególne ubezpieczenia. W trzech pierwszych rubrykach jest ona taka sama, różni się tylko przy ubezpieczeniu zdrowotnym. Aktualne kwoty można znaleźć tutaj. Najwięcej problemu sprawia wybór kodu tytułu ubezpieczenia. W omawianym przykładzie będzie to 05 10 0 0. Cztery pierwsze cyfry oznaczają przedsiębiorcę, piąta – że nie posiada on prawa do emerytury lub renty, natomiast ostatnia – że nie orzeczono wobec niego niepełnosprawności.

Część XI

W ostatniej części deklaracji płatnik wpisuje datę jej wypełnienia, podpisuje się oraz przybija pieczątkę.

Czytaj więcej w Money.pl
Rejestracja firmy w ZUS. Na co uważać? Sprawdź, na co zwrócić uwagę gdy chcesz założyć firmę i zgłosić ją w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
Kupujesz auto? Fiskus tylko na to czeka Jeśli nie złożysz odpowiedniej deklaracji, możesz dostać nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych kary.
Długi firmy? Ucierpi twoja rodzina Kiedy za biznesowe niepowodzenia odpowiesz prywatnym majątkiem? Sprawdź, jak wybrać taką formę prawną firmy, żeby później nie żałować.
giełda
kraj
zarządzanie
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)