Forum Forum prawnePracy

Dyscyplinarne zwolnienie z pracy

Dyscyplinarne zwolnienie z pracy

Money.pl / 2007-03-16 07:44
Komentarze do wiadomości: Dyscyplinarne zwolnienie z pracy .
Wyświetlaj:
Bartek B. / 91.123.164.* / 2015-12-07 12:12
Witam. Zostałem dyscyplinarnie zwolniony z pracy z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych określonych w art.100 paragraf (nie ma tego znaku na klawiaturze więc będzie cały wyraz) 1 oraz paragraf 2 pkt 2 Kodeksu pracy, w paragraf 40 ust. 1 pkt 3 Regulaminu Pracy PRACODAWCY - S.A. tj. stawianie się do pracy w stanie po spożyciu alkoholu albo spożywanie alkoholu w czasie pracy lub w miejscu pracy. Zgodnie z paragrafem 40 ust. 3 Regulaminu PRACODAWCY S.A powyższe stanowi podstawę do rozwiązania stosunku pracy. Wszystko jest w porządku, ale badanie było przeprowadzone na wejściu, na bramie, nie podpisałem listy obecności więc nie byłem w pracy. Byliśmy na komisariacie policji, badanie tam potwierdziło, że mam alkohol we krwi, ale dalej nie byłem ani przebrany w ubrania robocze, ani nie była podpisana lista obecności. Czy to jest podstawą do zwolnienia?
Bartek B. / 91.123.164.* / 2015-12-08 20:13
Nie ma sensu odpowiadać? Nie ma dla mnie nadziei?
szklarek / 2015-12-09 10:51
Nic nowego niż w tym wątku dziesiątki razy napisano napisać się nie da. Skoro uważa Pan, że regulamin nie został złamany, bo lista obecności nie została podpisana i że formalnie nie doszło do stawienia się w pracy- można się odwołać od zwolnienia do sądu pracy w ciągu 14 dni, zgodnie z pouczeniem jakie na na zwolnieniu powinno być wpisane. Podnosząc zarzut nieprawności tego zwolnienia.

Sąd Pana argumentację oceni.
Bartek B. / 91.123.164.* / 2015-12-10 13:51
A jaka jest szansa wygrania, jeśli chciałbym się odwoływać w takiej kwestii?
szklarek / 2015-12-10 14:26
Nie wiem. Jak napisałem to zależy od uznania sądu i tego na ile sprawna będzie argumentacja (przedstawiciela) pracodawcy. Również od takich kwestii jak np. to, czy są okoliczności, w których pracownicy przekraczają bramę w innym celu niż podjęcie pracy, czyli że jest np. przyjęte i możliwe korzystanie z bufetu po przejściu przez bramę dla pracowników, którzy akurat nie mają dniówki- bez podpisywania listy- którą podpisuje się w kolejnych drzwiach itp.

Jeśli nie- to raczej trudno by sąd uznał, że w dniu dniówki, tuż przed zmianą pracownik pojawia się w bramie w innym celu niż świadczenie pracy. Podpis na liście potwierdza jedynie formalnie stawienie się do pracy (również godzinę) i raczej służy kadrom - godziny do odpracowania, nieusprawiedliwiona nieobecność...Czyli stanowi dopełnienie dokumentacji. Czy normalne trzeźwe przejście przez bramę i odpracowanie dniówki bez tego podpisu stanowiłoby niestawienie się do pracy ? No przecież nie.
Tadi251 / 83.26.253.* / 2015-11-20 12:09
Witam , mam pytanie, zostałem zwolniony w myśl ustawy art. 52&1 pkt1 Kodeksu Pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika (po kontroli alkomatem na wejściu na zakład pracy wynik 0,5**), miną już rok od zwolnienia i złożyłem ponownie CV w tym zakładzie pracy lecz zostałem negatywnie oceniony ponieważ nadal widnieje moja dyscyplinarka , pytanie moje dotyczy czy można tą dyscyplinarką z moich akt usunąć na jakiś wniosek ? za informację dziękuję.
szklarek / 2015-12-02 12:26
Nie. Akta pracownicze muszą zawierać m.in. kopię wydanego świadectwo pracy. A dokumentację pracowniczą w tym akurat zakresie przechowuje się lat ..50. Pracodawca ma ustawowy obowiązek takiej archiwizacji.
waldek702 / 188.164.148.* / 2015-10-16 13:47
Witam, po 3 tygodniach pracy dostałem dyscyplinarkę . Piszę do Was z pytaniem czy orientujecie się może, czy lepiej powiedzieć o tym kuratorowi czy zataić to przed nim. Niedługo chcą mi go zdjąć tak więc zastanawiam się czy poinformowanie go o tym nie bd skutkowało zmianą decyzji o "uwolnieniu" mnie od niego.
szklarek / 2015-10-16 15:11
To nie jest kwestia prawa pracy, a karnego czy rodzinnego- bo nie wiem z jakiego orzeczenia.

Duże znaczenie ma powód zw. dyscyplinarnego- inaczej wygląda to przecież w sytuacji gdy powodem jest nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy, a inaczej gdy np. agresja w miejscu pracy.

Poza tym- niezależnie od trybu rozstania z pracodawcą- sam fakt utraty źródła utrzymania jest informacją bardzo ważną dla kuratora, którą jesteś zobowiązany podać.
gość. / 83.27.61.* / 2015-07-08 20:11
mam pytanie, czy można samemu zwolnić się dyscyplinarnie z pracy? słyszałam że istnieje takie coś, gdy pracodawca nie spełnia warunków umowy i/lub jego praca zagraża jego życiu lub zdrowiu. proszę o szybką odpowiedź.
szklarek / 2015-07-08 21:25
Tak. Jest to 'dyscyplinarka' dla pracodawcy- tj. rozwiązanie umowy przez pracownika, bez wypowiedzenia, w trybie art. 55 KP.

http://msp.money.pl/akty_prawne/kodeks_pracy/?sec=020205

Jak widać są dwie generalne opcje takich okoliczności.

Jak i 'zwykła dyscyplinarka'- tj. rozwiązanie umowy przez pracodawcę w trybie art. 52- często kończy się to w sądzie pracy, który rozstrzyga jej zasadność- co dotyczy par. 1'1
gosc4231 / 80.187.97.* / 2015-06-01 21:31
Witam,
Mam takie pytanie. Do pracy stawił się pracownik po spożyciu alkoholu (moża powiedzieć ze na mocnym kacu ) Przełożony zmiany postanowił sporządzić notake służbowa i kazać podpisać pracownikowi twierdząc, że był pod wpływem i nie był wstanie wykonywać obowiązków służbowych. Do tego podpisali się świadkowie. Pracownik został zwolniony przez pracodawcę dyscyplinarnie, a po paru dniach pozwał do sądu przełożonego zmiany i zakład. Czy jest tutaj o co walczyć?
szklarek / 2015-06-02 10:50
Walczyć komu ? Owemu pracownikowi czy pracodawcy ?

Ten pierwszy odwołując się do sadu zawsze (tj. w przypadku każdego zw. dyscyplinarnego, bez względu na jego okoliczności) walczy o 'zamianę' stanu bezrobocia, świadectwa pracy w wpisem, który utrudnia kolejne zatrudnienie lub uzyskanie zasiłku dla bezrobotnych na przywrócenie do pracy albo uzyskanie odszkodowania + 'normalne' św. pracy i normalne zasady zasiłku dla bezrobotnych.

Ten drugi- o niewypłacanie odszkodowania albo o definitywne pozbycie się pracownika.

Pomijam kwestie dobrego imienia, autorytetu u załogi, klimatu odpowiedzialności i surowości w pracy itp. okoliczności.

W tym konkretnym przypadku nieprawność zwolnienia musiałaby wynikać z faktu, że stanu nietrzeźwości NIE było, a podpisanie notatki przez pracownika wynikało z zastraszenia, szantażu lub braku rozeznania, jasności umysłu (np. na skutek stanu neurologicznego, silnych leków psychotropowych stosowanych wg. zaleceń lekarza).
gosc4231 / 80.187.96.* / 2015-06-02 15:37
Pracownik pozwał do sądu firmę (pracodawcę), ale po co pozywać przełożonego (brygadzista) skoro reprezentuje firme? Taki przełożony musi się stawiać w sądach, czy reprezentuje go wtedy firma?

Dziękuje za odpowiedź.
szklarek / 2015-06-03 09:42
O co pozwał tego brygadzistę i czy uczynił to w ramach odwołania od zw. dyscyplinarnego ? Czy też jest to niezależny pozew (np. już po upływie terminu na odwołanie) o zniesławienie ?

Chodzi o to, że jeśli pozwał go o coś, co jest bez związku ze stosunkiem pracy to, w ogóle nie jest to kompetencja sądu pracy, a zwykłego cywilnego.
gosc4231 / 80.187.96.* / 2015-06-04 08:18
Pozwał go o zniesławienie, czy można się czegoś obawiać i jak to działa? Zrobił to w ciągu 6 dni od zwolnienie z pracy. Brygadzista wykonywał swoje obowiązki, więc jak można kogoś bezkarnie ganiać po sądach?
szklarek / 2015-06-08 12:52
Bez sensu- jakie zniesławienie, jeśli brygadzista stwierdził coś, co powód podpisem potwierdził a stwierdzenie czego było w kompetencjach pozwanego....
Smjka / 83.25.31.* / 2015-05-14 21:09
Witam, moj przypadek: pracujac w posrednictwie kredytowym wyslalam wniosek klienta o pozyczke, mimo jego nieobecnosci w biurze ( przez telefon) co stanowi naruszenie procedur. wniosek tego klienta zostal rozpatrzony odmownie. Czy w zwiazku z tym ze moj czyn nie spowodował szkody pracodawcy (wyslanie zapytania do BIK klientowi , ktory na to wyrazil zgode i byl znany bankowi) istnieje podstawa do uchylenia zwolnienia dyscyplinarnego przez sad pracy? druga sprawa nie odwolalam sie do sadu pracy w terminie 14 dni poniewaz znajdowalam sie w zlym stanie psychicznym ( mam zwolnienia lekarskie) i zupelnie nie myslalam o sobie i zaniedbalam ten termin,czy moj wniosek o przywrocenie terminu zostanie uwzgledniony?
szklarek / 2015-05-18 17:32
Pytania właściwie do sądu- tj. konkretnego składu w Pani sprawie.
Na pewno:
- warunek zaistnienia szkody po stronie pracodawcy nie jest konieczny do zasadności zwolnienia przez niego dokonanego
- choroba, udokumentowana ZLA może być jak najbardziej uznana za podstawę przywrócenia terminu odwołania od zwolenienia dyscyplinarnego na podstawie wniosku pracownika- z art. 265 KP, o ile od ustania owej przyczyny niedochowania terminu (tu choroby) nie upłynęło 7 dni.
dario849 / 31.178.84.* / 2015-03-26 12:49
Witam zostałem zwolniony dyscyplinarnie. 16.02.2015r. zadzwoniłem do pracodawcy, że nie przyjdę do pracy bo mam umówione badania. Po tym dniu nie kontaktowałem się z pracodawcą. 25.03.2015r. wysłałem pracodawcy zwolnienie od 17.03.2015r. Pracodawca twierdzi, że przekroczyłem czas dostarczenia zwolnienia i nie powiadomiłem go o nim. Czy ma rację.
szklarek / 2015-03-27 13:37
Ma rację w zakresie zarzutu dotyczącego tego, że pracownik ma co do zasady dwudniowy termin na zawiadomienie pracodawcy o tym, że uzyskał zw. lekarskie (a więc, ze nieobecność w pracy ma charakter usprawiedliwiony) i siedmiodniowy na dostarczenie samego zwolnienia.

Niedopełnienie ww obowiązków jest naruszeniem obowiązków pracownika, ale jeśli chodzi o orzecznictwo sądów w tym zakresie- przeważa takie, które nie uważa tego za naruszenie ciężkie, a więc uzasadniające zw. dyscyplinarne.

Choć znaczenie ma tu też to, czy uchybienie ww terminom jest zawinione czy wręcz umyślne.

Zwracam uwagę, że w Pana przypadku poza kwestią terminu i uchybienia jest kwestia 16 lutego- a więc tego, czy pracodawca uznał ten dzień za dzień urlopu na żądanie czy za dzień nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Czy jako powodu zwolnienia nie podaje właśnie owego dnia.
kipi169 / 95.49.14.* / 2015-02-11 16:38
Zostalem zwolniony za porozumieniem stron , pracowalem w ochpoornie moja umowa byla podpisana na 2 msc , pozniej jednak umowa nie zostala przedluzona . Po 2 msc dzwoni do mnie szef tej fimrmy i mowi ze przegladal monitoring w ktorym widzi ze wprowadzilem swoja dziewczyne na obiekt , za co pogorozil mi ze zalozy sprawe w sadzie. Co mi grozi ?
szklarek / 2015-02-11 18:35
No więc została rozwiązana za porozumieniem stron, czy po prostu dobiegła swojego przewidzianego w umowie końca ?

Tak, czy siak - skoro już nie trwa, to nie można wstecznie dokonać zwolnienia dyscyplinarnego i zmiany świadectwa pracy w tym zakresie.

Niezależnie od powyższego znaczenie ma to, czy z owym wprowadzeniem kogoś na obiekt wiąże się szkoda materialna u pracodawcy. Czy miał Pan spisaną umowę o wspólnej (z innymi pracownikami) odpowiedzialności za powierzone mienie itd.
kipi169 / 79.185.93.* / 2015-02-13 19:10
wiem tylko tyle ze bylem zatrudniony na umowe zlecenie i zadnej umowy nie dostalem , wygasla mi umowa i nie zostala przedluzona , po dwóch miesiacach zadzwonil i postraszyl mnie sadem .
szklarek / 2015-02-13 20:39
Skoro zlecenie, to przepisy prawa pracy NIE mają tu zastosowania(poza pewnymi dotyczącymi BHP) Nie ma mowy o zw. dyscyplinarnym na zleceniu.

Wszelkie roszczenia odbywają się w tej sytuacji na zasadach KC.
kari835 / 31.61.131.* / 2015-02-08 13:02
Witam.zostałam zwolniona dyscyplinarnie bez wypowiedzenia z powodu ciezkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych.Pracodawca stwierdził po przeglądanu monitoringu iż na nocnej zmianie otworzyłam i wypiłam napój nie płacąc za niego.tylko że w magazynie spożywczym nie ma kamer a pani kierownik nie przepadała za moją osobą.I czy faktycznie by doszło do takiej sytuacji to to jest powód do dyscyplinarki??
szklarek / 2015-02-09 13:48
Kradzież na szkodę pracodawcy co do zasady uzasadnia zwolnienie z art. 52 KP. Tyle, że jej wartość jest tu taka, że raczej można byłoby to 'załatwić' karą porządkową, zwrotem kosztu napoju.

Co do zwolnienia. Skoro jak Pani twierdzi przyczyna zwolnienia nie zaszła, nie ma też na nią dowodu- jak najbardziej można się odwołać zgodnie z pouczeniem, w ciągu 14 dni, wskazując czy wnosi się o odszkodowanie czy o przywrócenie do pracy.
Gabi 07 / 77.46.88.* / 2015-01-22 20:14
Witam mam pytanie odnośnie zwolnienia dyscyplinarnego. Umowa trwała dwa miesiące skończyła się dyscyplinarnym zwolnieniem czy nie ujawniając tego w pup istnieje możliwość ze to wyjdzie na jaw . Jestem w ciężkiej sytuacji i potrzebny mi jest zasiłek dopóki czegoś nie znajdę innego . POMOCY
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
szklarek / 2015-01-22 20:45
Oświadczenie o trybie zakończenia ostatniego stosunku pracy oświadcza Pani w karcie rejestracyjnej w PUP. Jak w każdym oświadczeniu- pod rygorem "odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań'

oraz oczywiście zwrotu nienależnego zasiłku ( w przypadku zw. dyscyplinarnego- za 180 dni)

Poza tym do zasiłku potrzebne jest ustalenie, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy przed rejestracją miał ub. społeczne od przynajmniej wynagrodzenia minimalnego przez min. 365 dni, więc tych 2 miesięcy po prostu może brakować. Przy pełnym etacie- nie trzeba zaświadczeń o zarobkach- no bo wiadomo, że płaca minimalna jest zachowana.
Tak, czy inaczej- na ogół to ostatnie zatrudnienie i tak trzeba wykazać, a to implikuje obowiązek przedstawienia świadectwa.

Zresztą PUP może uzyskiwać info z ZUS. choćby po to, by sprawdzić, czy rzeczywiście zostały odprowadzone składki ( w tym ta na FP).
A wiec i to, że jakieś nieujawnione mu zatrudnienie ostatnio było....
justa255 / 89.230.193.* / 2015-01-11 14:37
Zwolnienie dyscyplinarne. Przedstawię w miarę krótko sytuacje w mojej firmie.Niedawno dowiedziałyśmy się od osób trzecich że cały nasz 7osoby skład mają zamiar zwolnić.I tego samego dnia kazać wyjść ze sklepu i wprowadzić nową ekipę.4 osoby postanowiły pojsc tego samego dnia na zwolnienie.czy mogą ich po przyjściu ze zwolnienia zwolnić dyscyplinarnie?czy mamy tak poprostu wyjść z pracy podpisując wypowiedzenie za porozumieniem stron skoro mamy dwu tyg okres wypowiedzenia?i dodam zeto będzie zwolnienie grupowe powód "może ekipa wypaliła się już"czy należy się zasiłek skoro przepracowałam tam 3lata i podpisze za porozumieniem stron?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
szklarek / 2015-01-12 10:59
Zwolnić dyscyplinarnie można nawet w trakcie zwolnienia. "Prewencyjne", a więc w tej sytuacji lewe zwolnienie lekarskie daje taką podstawę pracodawcy.

Co do rozwiązania obecnego stosunku pracy- umowy są jak rozumiem na czas określony.
- NIE ma żadnego obowiązku godzenia się na porozumienie stron. Skoro pracodawca nie chce Was w sklepie- po prostu przez okres wypowiedzenie powinien wysłać Was na bieżący/zaległy u. wypoczynkowy + zwolnić z obowiązku świadczenia pracy.
- jeśli ww umowy terminowe nie zawierają klauzuli o możliwości wypowiedzenia, to ich nie można wypowiedzieć- musi się pracodawca dogadać z Wami właśnie drogą porozumienia stron. Bo wypowiedzenie jako nieprawne będzie podlegać zaskarżeniu do sądu pracy.
Jablonska Elzbieta / 213.122.97.* / 2014-12-17 18:17
Witam. Przepraszam, ale mam pytanie. Od 25,11,14 przebywam na zwolnieniu lekarskim( jak na razie do30,11,14) a w dniu dzisiejszym dostałam pismo o zwolnieniu mnie dyscyplinarnie. Czy jest to legalne?
szklarek / 2014-12-17 22:31
W zakresie samej okoliczności rozwiązania umowy w tym trybie na chorobowym- tak, jest legalne.

Nie ma tu takich ograniczeń jak w przypadku wypowiedzenia umowy przez pracodawcę, gdy co do zasady jest to niemożliwe w czasie usprawiedliwionej nieobecności pracownika- czyli art. 41 KP nie ma zastosowania.

Czy inne okoliczności (powód, to kiedy o powodzie pracodawca się dowiedział) są legalne- to odrębna kwestia.
nowa399 / 37.248.254.* / 2014-11-28 17:01
Witam,
osoba została zwolniona z pracy z winy pracownika bez okresu wypowiedzenia. Czy można iść na zwolnienie lekarskie?
szklarek / 2014-11-28 20:07
Co rozumiesz pod pojęciem zwolnienie w tej sytuacji ? Chyba tylko zasiłek chorobowy- prawo do niego powstanie jeśli lekarz orzeknie niezdolność do pracy i wyda ZLA na min. 30 dni, a niezdolność ta powstanie nie później niż 14 dni od utraty pracy.
Wyjątkowe te 14 dni jest wydłużone do 3 miesięcy, jeśli w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby (oznaczonej w zaświadczeniu lekarskim kodem literowym "E").


Mówimy o sytuacji, gdy nie ma ciągłości niezdolności do pracy, która zaczęła się jeszcze w czasie zatrudnienia- tj. zwolnienie dyscyplinarne nastąpiło w trakcie trwającego już zwolnienia lekarskiego.
Emeryt2014 / 89.231.29.* / 2014-10-23 12:54
Kierowcaa zostal dyscyplinarnie zwolniony za odmowienie kursu. Czy jest to zgodne z prawem? Kursu odmówilo w tej firmie duzo wiecej kierwocow, ale nie zostali zwolnieni.
szklarek / 2014-10-23 13:36
A co można powiedzieć przy tak skąpej informacji. Odmowa wykonania polecenia służbowego co do zasady pozwala na taki tryb zwolnienia. Ale oczywiście zupełnie inaczej wygląda sytuacja, gdy odmowa następuje w okoliczności- gdy samochód jest np. niesprawny, gdy wyjazd byłby równoznaczny z przekroczeniem limitu czasu pracy kierowcy, a więc potencjalnie stanowił zagrożenie w ruchu itp.

To, że inny pracownik nie dostał zwolnienia akurat nie jest argumentem.
baśka612 / 62.233.252.* / 2014-09-02 22:03
witam jesli pracodawca mówi mi ze mam wypier**lać do domu ja się pakuje i wychodzę czy ma prawo zwolnić mnie za to,że niby porzuciłem prace?
do początku nowsze
1 2 3 4 5

Najnowsze wpisy