Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich -1,49% +2,24% +5,14% +14,65% +30,54% +15,06% +22,84% +13,64%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek +0,83% +2,26% +6,93% +6,50% +14,13% +23,64% +36,38% +21,08%
Uniqa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Akcji Europejskich ESG +2,83% +2,69% +6,65% -13,00% +23,15% +8,60% +29,58% +24,63%
Data aktualizacji: 2021-08-18, Źródło danych: Notoria