Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich +5,83% +11,02% +16,74% +6,60% +2,67% +7,26%    
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek +3,39% +8,32% +12,27% +8,59% +3,18%      
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek +0,49% +3,56% +5,67% -3,51% -0,87% -3,94% +2,09% +12,87%
Data aktualizacji: 2019-04-19, Źródło danych: Notoria