Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich -0,61% +4,10% +1,46% -4,09% +4,54% -1,83% +3,66%  
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek +0,28% +4,72% -0,32% -1,26% +7,47% +1,92%    
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek -1,17% -0,59% -2,94% +0,02% -1,19% -0,50% -2,32% +10,42%
Data aktualizacji: 2019-10-22, Źródło danych: Notoria