Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Rynku Pieniężnego
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Agro Rynku Pieniężnego
Inwestycje funduszu: Agro Rynku Pieniężnego
Typ funduszu Krajowy - rynku pieniężnego / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje aktywa w instrumenty rynku pieniężnego nominowane w walucie polskiej oraz depozyty dokonywane w walucie polskiej o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agro Rynku Pieniężnego +0,05% +0,15% -0,83% -0,66% +0,06% +0,47% +1,07% +1,88%
Prowizje pobierane przez fundusz: Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Rynku Pieniężnego
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.