BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
BGŻ Małych i Średnich Spółek
Zarząd i akcjonariusze funduszu: BGŻ Małych i Średnich Spółek
Zarządzający funduszem -
Prezes zarządu -
Kapitał akcyjny firmy zarządzającej -
Akcjonariusze -
Informacje o akcjonariuszach -
Agent transferowy -
Bank depozytariusz -
mies.