DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz DB Fund Instrumentów Dłużnych
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
DB Fund Instrumentów Dłużnych
Inwestycje funduszu: DB Fund Instrumentów Dłużnych
Typ funduszu Krajowy - obligacji / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna (Od 66%) aktywów subfunduszu inwestowanych jest w instrumenty o charaterze dłużnym. (Do 15%) aktywów inwestowanych jest w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty. (Od 75%) aktywów subfunduszu stanowią lokaty denominowane w złotych.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
DB Fund Instrumentów Dłużnych -0,95% -1,89% -3,44% -4,24% -5,98% -8,38% -9,74% -11,05%
Prowizje pobierane przez fundusz: DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz DB Fund Instrumentów Dłużnych
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.