Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Zarząd i akcjonariusze funduszu: Gamma
Zarządzający funduszem KBC TFI S.A.
Prezes zarządu Philippe De Brouwer
Kapitał akcyjny firmy zarządzającej 25257983 PLN
Akcjonariusze 40% KBC Asset Management N.V., 30% TUiR WARTA S.A., 30% Kredyt Trade Sp. z o.o.
Informacje o akcjonariuszach KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. powstało w wyniku połączenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Kredyt Banku S.A. i WARTA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz WARTA Asset Management S.A. w kwietniu 2005 r.
W Polsce zarządza obecnie aktywami o wartości ponad 4 miliardów złotych.
Agent transferowy KBC TFI S.A.
Bank depozytariusz BPH PBK S.A.
Kup on-line Poznaj opinie ekspertów szybko i bezpłatnie!
mies.