Quercus Global Balanced Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
QRS Global Balanced Plus FIZ
Inwestycje funduszu: QRS Global Balanced Plus FIZ
Typ funduszu Krajowy - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Fundusz inwestuje w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie, akcje spółek notowanych na giełdach Nowej Europu i innych rynkach wschodzących, akcje lub udziały polskich spółek niepublicznych, instrumenty dłużne, w tym korporacyjne i municypalne.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
QRS Global Balanced Plus FIZ +1,98% +1,98% +1,98% +3,32% -14,59% -14,59% -18,11% -14,90%
Prowizje pobierane przez fundusz: Quercus Global Balanced Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.