Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Polskich
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Santander Akcji Polskich
Inwestycje funduszu: Santander Akcji Polskich
Typ funduszu Krajowy - akcji / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 66%) aktywów w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze; pozostała część aktywów lokowana jest w Bony Skarbowe, obligacje Skarbu Państwa oraz inne instrumenty dłużne.
Minimalna wpłata 1000 PLN
Opłata za zarządzanie 4% lub 3,5% lub 3%
Kup on-line Poznaj opinie ekspertów szybko i bezpłatnie!
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Santander Akcji Polskich +3,19% +4,57% +9,09% +17,95% +39,96% +25,80% +29,33% +21,19%
Prowizje pobierane przez fundusz: Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Polskich
Prowizje pobierane przy zakupie (1)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta Opłata dystrybucyjna (1)*
0,00 100000,00 PLN 3,00 %
100000,00 - PLN -
(1)* - prowizja pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek uczestnictwa; pomniejsza ona wartość środków przekazanych do zarządzania funduszów.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.


Prowizje pobierane przy odkupieniu (2)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta od 0 do 6 mies. powyżej 6 mies.
0,00 - PLN 1,00 % -
(2)* - prowizja pobierana przy odkupieniu jednostek przez Fundusze jako procent od wartości jednostek podlegających odkupieniu.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.
mies.