Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Boryszew miał 35,15 mln zł straty netto, 80,6 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

0
Podziel się

Boryszew odnotował 35,15 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej, przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 15,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Boryszew miał 35,15 mln zł straty netto, 80,6 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.
bErHyzSd

Strata netto z działalności kontynuowanej wyniosła 37,71 mln zł wobec 25,68 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 31,91 mln zł wobec 48,55 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 80,6 mln zł, wobec 90,2 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 573,71 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 1 504,51 mln zł rok wcześniej.

bErHyzSf

Przychody spółki wzrosły o 5% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Największy wzrost biznesu wygenerował Segment Metale, który poprawił przychody o 16%, a EBITDA o ponad 19%. Wynik netto grupy wyniósł -38 mln zł i był konsekwencją wahań kursów walutowych. W I kwartale wyniki grupy zostały negatywnie dotknięte pandemią COVID-19, podano w komunikacie.

"Stan zagrożenia epidemiologicznego wprowadzony w Polsce pod koniec I kwartału nie wpłynął znacząco na wyniki Segmentu Metale. Zrealizowane przez nas inwestycje pozwoliły na poprawę efektywności całego segmentu. Przyniosły one efekty w postaci wzrostu przychodów, które wyniosły 1,05 mld zł oraz wygenerowanej EBITDA na poziomie 69,3 mln zł" - powiedział prezes Piotr Lisiecki, cytowany w komunikacie.

Pandemia wpłynęła na pogorszenie koniunktury gospodarczej oraz wprowadzenie ograniczeń produkcyjnych przede wszystkim w Segmencie Motoryzacja. Spółki zanotowały obniżony poziom rentowności. EBITDA segmentu spadła o blisko 70% rok do roku, co w efekcie przyczyniło się do naruszenia kowenantów finansowych - zadłużenie netto do EBITDA całej grupy, zaznaczono.

"Biorąc pod uwagę, że Grupa Boryszew w Segmencie Motoryzacja jest przedsiębiorstwem działającym globalnie, skutki pandemii odczuliśmy już na początku 2020 roku. Pierwszym, którego dotknęły skutki COVID-19 był zakład w Chinach, ale już pod koniec marca musieliśmy czasowo wstrzymać produkcję w pozostałych zakładach Grupy Maflow i Grupy BAP" - dodał Lisiecki.

bErHyzSl

W związku z zaistniałą sytuacją zarząd Boryszewa wystąpił do banków kredytujących z wnioskiem o odstąpienie od ewentualnych sankcji wynikających z umów kredytowych i czasowej zmiany wymaganych wskaźników finansowych, podano również.

"Zgodnie ze wstępną deklaracją uzyskaną od zainteresowanych banków, dotyczącą terminów podjęcia decyzji w sprawie wniosku o waiver wskaźników długu do EBITDA, spółka powinna otrzymać informację o ich decyzjach na początku lipca bieżącego roku" - powiedział prezes.

Zdywersyfikowane portfolio produktowe pozwoliło Grupie Boryszew dynamicznie dostosować się do zmiennych warunków rynkowych. W zakładach Boryszew ERG rozpoczęto produkcję płynu dezynfekującego ERG CleanSkin, co pozwoliło utrzymać produkcję w zakładzie na

dotychczasowym poziomie. W wyniku prowadzonych działań, Segment Chemia odnotował w I kwartale 2020 roku istotnie wyższy od zakładanego wynik EBITDA o wartości 5,4 mln zł. Przychody wyniosły 60 mln zł, podkreślono.

bErHyzSm

"Uruchomienie produkcji ERG CleanSkin było strzałem w dziesiątkę. Zaopatrzenie zakładów Grupy w środki bakteriobójcze umożliwiło prowadzenie produkcji bez przerw wynikających z zagrożenia epidemiologicznego we wszystkich fabrykach. Wykorzystaliśmy zmieniające się warunki rynkowe i zbudowaliśmy nową linię produktową w Boryszew ERG - ERG CleanSkin" - podsumował Lisiecki.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 18,1 mln zł wobec 15,89 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 6,26 mld zł w 2019 r.

bErHyzSG
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)