Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Dalsza odbudowa aktywności gospodarczej będzie wolniejsza wg analityków

0
Podziel się

Tempo odbudowy aktywności gospodarczej w recesji wywołanej pandemią, po silnym V-kształtnym odbiciu w czerwcu i lipcu, będzie wolniejsze w kolejnych miesiącach i zależy w głównej mierze od popytu zagranicznego i odbudowy gospodarki globalnej zdaniem ekonomistów.

Dalsza odbudowa aktywności gospodarczej będzie wolniejsza wg analityków
bDfUQWdN

Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła o 1,5% r/r w sierpniu 2020 r. W ujęciu miesięcznym odnotowała spadek o 5,8%. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w sierpniu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 1,8% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,6% wyższym w porównaniu z lipcem br. Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 21 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) w sierpniu 2020 r.

Ekonomiści podkreślają silne odbicie produkcji dóbr konsumpcyjnych trwałych (+12,7%r/r), i najsłabsze wykonanie sektora inwestycyjnego (-1,6%r/r), co znamionuje dużą niepewność w gospodarce.

Zdaniem analityków, na podstawie dostępnych danych można spodziewać się, że spadek PKB sięgnie w III kw. w granicach 2-3% r/r.

bDfUQWdP

Poniżej przedstawiamy najciekawsze komentarze analityków:

"Przyspieszenie rocznego tempa wzrostu produkcji sprzedanej w sierpniu to kolejny indykator, obok np. wczorajszych wyników rynku pracy, wskazujący, że po okresie zamknięcia gospodarki wraca ona na ścieżkę wzrostu szybciej niż oczekiwano. Naszym zdaniem realny poziom PKB w III kw. będzie już tylko około 2% poniżej poziomu z analogicznego okresu ubiegłego roku wobec 8,2% spadku w ujęciu rocznym, jaki PKB w Polsce zanotował w II kw. br. " - analitycy ING Banku Śląskiego

"Dalszy wzrost aktywności będzie już wyraźnie wolniejszy i uzależniony od napływu nowych zamówień, w tym zagranicznych. To z kolei będzie w dużej mierze warunkowane jest przebiegiem epidemii COVID-19 w Polsce, ale także wśród naszych głównych partnerów handlowych" - starszy ekonomista Banku Pekao Adam Antoniak

"Biorąc pod uwagę normalizowanie się zmian w gospodarce po okresie lockdownu (tj. najpierw głębokie spadki potem silne wzrosty aktywności w ujęciu zmian miesięcznych) oraz zakładając brak ponownych perturbacji podobnych do tych notowanych na wiosnę oczekujemy, że dynamika produkcji przemysłowej do końca 2020 r. będzie utrzymywać się blisko poziomu 0,0% r/r" - ekonomistka BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska

bDfUQWdV

Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso:

"Przemysł kolejny miesiąc z rzędu odnotował wzrost względem ubiegłego roku. Aktywność gospodarcza w Polsce pozytywnie wyróżnia się na tle Europy, jednak spadek popytu zagranicznego dalej jest istotnym zagrożeniem. Dynamika produkcji przemysłowej wzrosła w sierpniu z 1,1% do 1,5% r/r, a więc nieco poniżej mediany prognoz dziennika ,,Parkiet" (2,8%). Komentarz GUS wskazuje, że dalej stosunkowo dobrze radzą sobie producenci konsumpcyjnych dóbr trwałych. Wynik wyraźnie obniża jednak spadek wydobycia w górnictwie, produkcji energii elektrycznej oraz dóbr inwestycyjnych (np. sektor maszynowy). Bieżące wyniki polskiego przemysłu pozytywnie wyróżniają się na tle pozostałych gospodarek Unii Europejskiej. Porównywalne dane Eurostat z lipca potwierdzają, że Polska osiągnęła skromny wzrost o 0,9% r/r, podczas gdy w Niemczech przemysł skurczył się o 11%, we Francji i Włoszech o 8%. W krajach regionu CEE spadki wahały się między 3,5-8%. Niemniej, wolniejsze wychodzenie europejskich gospodarek z recesji dalej stanowi
zagrożenie - możliwy jest spadek popytu zewnętrznego. Dalsze odbicie utrudniać będzie również niski popyt na dobra inwestycyjne - pandemia szczególnie mocno uderzyła w rentowność branż, które w poprzednich latach generowały dużą część inwestycji w Polsce np. transport, górnictwo. Uważamy jednak, że zmiany te kompensować będzie wyższa aktywność producentów dóbr konsumpcyjnych. Szacujemy, że w najbliższych miesiącach łączna dynamika przemysłu dalej oscylować będzie w okolicach 2% r/r. Silniejszego odbicia oczekujemy na koniec 4kw, o ile nie dojdzie do znacznego zwiększenia restrykcji epidemicznych w Europie" - analityk z zespołu makroekonomii Polskiego Instytutu Ekonomicznego PIE Jakub Rybacki

"Sierpień był trzecim z rzędu miesiącem wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu, ale niestety nie był to już miesiąc kolejnego tak dużego przyspieszenia tempa jej wzrostu, jak spodziewał się tego rynek. Dynamika wyniosła 1.5%r/r wobec konsensusu na poziomie 3.0%r/r. Sektor przemysłowy, po odmrożeniu gospodarki w maju, dość szybko wracał do aktywności w ostatnim czasie, nadrabiając zaległości. Dane sierpniowe wskazują jednak, że to nadrabianie już się zakończyło, a obecnie firmy będą produkować już dostosowując się do faktycznego zapotrzebowania na ich towary tak w kraju, jak i zagranicą. GUS informuje w komunikacie, że w sierpniu br. odnotowano wzrost produkcji r/r w 3 głównych grupowaniach przemysłowych: produkcji dóbr konsumpcyjnych trwałych (o 12.7%), dóbr zaopatrzeniowych (o 2.2%) i dóbr konsumpcyjnych nietrwałych (o 0.9%). Ponownie natomiast zmniejszyła się produkcja dóbr związanych z energią (o 5.7%) oraz dóbr inwestycyjnych (o 1.6%). GUS wskazuje także, że wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych)
odnotowano w 21 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 20.1%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 13.6%), urządzeń elektrycznych (o 10.3%), czy mebli (o 8.5%). Spadek produkcji sprzedanej przemysłu wystąpił w 13 działach, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego (o 20.4%), w produkcji maszyn i urządzeń (o 16.2%), czy metali (o 8.9%). Opublikowane dane potwierdzają, że wzrost produkcji przemysłowej napędzał wzrost popytu konsumpcyjnego w kraju, a także ,,powracający" popyt zagraniczny. Wciąż natomiast na minusie jest produkcja dóbr inwestycyjnych, wskazująca na spadek inwestycji w Polsce. Po dwóch miesiącach trzeciego kwartału br. dynamika produkcji przemysłowej kształtuje się w okolicach 1.3%r/r. Dla porównania w całym drugim kwartale br. był to spadek o 13.6%r/r, zaś w pierwszym kwartale wzrost o 0.9%r/r. Odbicie, po najgorszym okresie dla polskiej gospodarki jakim był drugi kwartał z lockdownem, jest widoczne, ale
jednocześnie dzisiejsza publikacja każe zachować ostrożność co do szacunków jego skali. Skala spadku PKB w trzecim kwartale na pewno się zmniejszy w porównaniu z zanotowanym spadkiem o 8.2%r/r w drugim kwartale, czekając jednak na sierpniowe dane dotyczące sprzedaży detalicznej oraz produkcji budowlano-montażowej, i oczywiście na dane za wrzesień, nie należy popadać w zbytni optymizm. Tym bardziej, że niepewność co do sytuacji epidemiologicznej cały czas jest bardzo duża, a okres, kiedy obawy mogą się zrealizować, jest tuż tuż" - główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek

"Produkcja przemysłowa w sierpniu wzrosła o 1,5%r/r. Dane GUS były niższe niż nasza prognoza (3,0%r/r) i niż wskazywał konsensus (2,8%r/r). Wzrost w ujęciu rocznym był jednak szybszy niż przed miesiącem (1,1%r/r). Zwracamy uwagę, że w sierpniu br., po uwzględnieniu dnia wolnego za święto w sobotę, liczba dni roboczych była o jeden mniejsza niż w sierpni ubiegłego roku. Wyrównana sezonowo produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 1,8%r/r i 0,6%m/m, podczas gdy w lipcu był to wzrost odpowiednio o 0,2%r/r i 6,2%m/m. Przyspieszenie wzrostu produkcji w ujęciu rocznym to głównie zasługa szybszego wzrostu w przetwórstwie przemysłowym - dynamika w tej kategorii podniosła się z 1,1 do 2,0%r/r. Przetwórstwo odpowiada za prawie 90% produkcji sprzedanej i jest najważniejszą branżą eksportową w Polsce. Istotnie w ujęciu rocznym pogłębił się natomiast spadek produkcji w górnictwie i wydobywaniu - z minus 5,7 do minus 10,7%r/r. Spadek produkcji sprzedanej zanotowano również w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię
elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę. Wyniósł on 2,7% wobec wzrostu o 1,8%r/r w lipcu. Kolejny miesiąc z rzędu obniża się tempo wzrostu produkcji artykułów spożywczych (z 3,3 na 1,8%r/r), co potwierdza naszą tezę o wyczerpywaniu się efektu odroczonego popytu z okresu kwarantanny. Rozbicie po sektorach pokazuje, że silnie odbiła produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych (+12,7%r/r), ale inwestycyjne wyglądają najsłabiej (-1,6%r/r). To pokazuje wciąż dużą niepewność w gospodarce. Przyspieszenie rocznego tempa wzrostu produkcji sprzedanej w sierpniu to kolejny indykator, obok np. wczorajszych wyników rynku pracy, wskazujący, że po okresie zamknięcia gospodarki wraca ona na ścieżkę wzrostu szybciej niż oczekiwano. Naszym zdaniem realny poziom PKB w III kw. będzie już tylko około 2% poniżej poziomu z analogicznego okresu ubiegłego roku wobec 8,2% spadku w ujęciu rocznym, jaki PKB w Polsce zanotował w II kw. br." - analitycy ING Banku Śląskiego

bDfUQWdW

"Produkcja przemysłowa wzrosła w sierpniu o 1,5% r/r, po wzroście o 1,1% r/r w poprzednim miesiącu. Po uwzględnieniu wpływu czynników sezonowych produkcja zwiększyła się o 0,6% m/m (1,8% r/r). Po dynamicznym odbiciu produkcji w pierwszych miesiącach po zniesieniu obostrzeń epidemiologicznych (czerwiec, lipiec), sierpień przyniósł wyhamowanie tempa odbudowy koniunktury w przemyśle. W ubiegłym miesiącu poziom produkcji był nadal o 2,7% niższy niż w lutym (przed lockdownem) i o ok. 3,7% poniżej trendu sprzed pandemii. Na słabnące tempo poprawy koniunktury w przetwórstwie wskazywał m.in. sierpniowy odczyt indeksu PMI oraz szereg globalnych wskaźników publikowanych w sierpniu. W oparciu o dostępne dane szacujemy, że inflacja bazowa z wyłączeniem cen żywności i energii obniżyła się w ubiegły miesiącu do 4,1% r/r z 4,3% r/r. Był to pierwszy spadek tej miary inflacji od grudnia 2018 r. Prognozujemy, że sierpień zapoczątkował trend spadkowy inflacji bazowej, która na koniec tego roku może obniżyć się w okolice 3%
r/r. W kontekście zapowiadanych od nowego roku zmian opłat i podatków (opłata mocowa, podatek cukrowy) maleje ryzyko przejściowej deflacji w 1Q21. Ceny producentów (PPI) spadły w sierpniu o 1,2% r/r, wobec spadku o 0,6% r/r miesiąc wcześniej. Ceny w przetwórstwie przemysłowym obniżyły się o 2,1% r/r, a w górnictwie i wydobywaniu wzrosły o 5,3% r/r, wobec odpowiednio -1,3% r/r i +5,2% r/r miesiąc wcześniej (w obu przypadkach dane zrewidowane). Szacujemy, że spadkom cen w przetwórstwie sprzyjał spadek cen hurtowych paliw oraz niższa dynamika wzrostu cen artykułów spożywczych. Po energicznej odbudowie produkcji w czerwcu i lipcu, kiedy firmy nadrabiały zaległości produkcyjne z okresu lockdownu, i realizowały wcześniejsze zamówienia, sierpień przyniósł widoczne wyhamowanie tempa odbudowy koniunktury w przemyśle. Jest to zgodne ze scenariuszem ożywienia w kształcie ,,pierwiastka". Dalszy wzrost aktywności będzie już wyraźnie wolniejszy i uzależniony od napływu nowych zamówień, w tym zagranicznych. To z kolei
będzie w dużej mierze warunkowane jest przebiegiem epidemii COVID-19 w Polsce, ale także wśród naszych głównych partnerów handlowych" - starszy ekonomista Banku Pekao Adam Antoniak

"Po dynamicznym ożywieniu aktywności w krajowym przemyśle w maju, czerwcu i lipcu po skokowym spadku w marcu i kwietniu, sierpień przyniósł już pewną normalizację dynamiki (dane odsezonowione). Oczywiście można wskazywać na wyhamowanie tempa poprawy aktywności, niemniej trudno było oczekiwać, że dynamiki wzrostu po tak głębokiej recesji w kraju i na świecie powrócą do poziomów sprzed kryzysu pandemii. W naszej ocenie utrwalanie się dodatniej rocznej dynamiki wzrostu produkcji przemysłowej jest bardzo pozytywną informacją, wskazując na zdecydowanie lepszą sytuację w przemyśle, wobec ocen sprzed 3-4 miesięcy. Struktura opublikowanych danych wskazuje cały czas na bardzo pozytywne wyniki produkcji w działach przetwórstwa przemysłowego o najwyższym udziale sprzedaży na eksport Choć w sierpniu miał miejsce spadek rocznej dynamiki produkcji mebli (do +8,5% r/r, wobec 24,2% r/r w lipcu i 19,2% r/r w czerwcu), to w większym stopniu należy wskazać na normalizowanie się sytuacji (bardzo silne nadrabianie produkcji w
czerwcu i lipcu podczas gdy zazwyczaj w okresie letnim następuje sezonowe ograniczenie produkcji) niż na sygnały nawrotu spowolnienia. W sierpniu natomiast cały czas pozytywnie zaskakiwały wyniki w motoryzacji (dalszy wzrost dynamiki do +4,4% r/r z +0,6% r/r w lipcu i -15,4% r/r w czerwcu). Taka sytuacja w części jest zapewne pochodną kolejnych informacji o zwiększaniu skali produkcji w największych fabrykach motoryzacyjnych, z kolei w dominującym stopniu - zgodnie z dostępnymi informacjami - wynika ze wzmożonej produkcji części i akcesoriów. Działy przetwórstwa przemysłowego silniej powiązane z budownictwem wskazują cały czas na relatywnie wolną poprawę (choć jednocześnie przy mniejszej wcześniej skali spadku), co nie zapowiada dynamicznego ożywienia aktywności w budownictwie w krótkim okresie. W pozostałych działach wyniki stabilizują się na słabszych poziomach w związku z kryzysem gospodarczym. Kolejny miesiąc z rzędu fatalne dane płyną z górnictwa, gdzie w przypadku górnictwa węglowego skala roczna
spadków produkcji wynosi ok. 20% r/r już od kilku miesięcy. Biorąc pod uwagę normalizowanie się zmian w gospodarce po okresie lockdownu (tj. najpierw głębokie spadki potem silne wzrosty aktywności w ujęciu zmian miesięcznych) oraz zakładając brak ponownych perturbacji podobnych do tych notowanych na wiosnę oczekujemy, że dynamika produkcji przemysłowej do końca 2020 r. będzie utrzymywać się blisko poziomu 0,0% r/r. Silniejsze ożywienie aktywności hamowane będzie przez wolniejsze tempo wzrostu gospodarki globalnej, trwalsze efekty spowolnienia aktywności w postaci niższego popytu gospodarstw domowych oraz inwestycyjnego firm. Choć dane dot. przemysłu wskazują na szansę dodatniej rocznej dynamiki wzrostu w przemyśle w całym III kw., to słabsze wyniki budownictwa, a przede wszystkim utrzymanie ujemnych dynamik w wielu sekcjach usługowych wpłynie na utrzymanie w III kw. ujemnej dynamiki wzrostu PKB, wg naszych wstępnych szacunków w okolicach -3,0% r/r" - ekonomistka BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska

"Produkcja sprzedana przemysłu w sierpniu wzrosła o 1,5% r/r (PKO: 1,7% r/r, kons: 2,8% r/r) po wzroście o 1,1% r/r w lipcu. Dodatnia dynamiki produkcji sprzedanej utrzymuje się już od 3 miesięcy, w lipcu i sierpniu została osiągnięta przy neutralnym wpływie liczby dni roboczych. Ożywienie objęło 21 z 34 branż przemysłu, było więc niejednorodne. Po odsezonowaniu produkcja wzrosła o 0,6% m/m (oraz 1,8% r/r), a jej poziom ustabilizował się ok. 3% poniżej poziomu sprzed pandemii (por. wykres 1. na następnej stronie). Po pierwszych silnych wzrostach, dalsze odbicie produkcji robi się coraz trudniejsze, ze względu na wyczerpanie się odroczonego popytu oraz słabość łańcuchów dostaw. Największe wzrosty produkcji osiągnięto w przypadku trwałych dóbr konsumpcyjnych (+12,7% r/r), co można wiązać z eksportem (silne wzrosty produkcji komputerów i wyrobów elektronicznych, urządzeń elektrycznych oraz mebli) i z typowym w okresie recesji wzrostem zainteresowania polskimi produktami wśród zachodnioeuropejskich konsumentów.
Produkcja dóbr zaopatrzeniowych wzrosła o 2,2% r/r, wskazując na powolną odbudowę łańcuchów wartości dodanej. Produkcja dóbr konsumpcyjnych nietrwałych zwiększyła się 0,9% r/r, odnotowano natomiast spadek produkcji dóbr związanych z energią (-5,7% r/r, wpływ pogody i problemów górnictwa) oraz dóbr inwestycyjnych (o 1,6% r/r). W kryzysie większym substytutem dla nowych inwestycji może stawać się naprawa i konserwacja (inwestycje odtworzeniowe to ok. 1/3 inwestycji ogółem), produkcja w tej kategorii zwiększyła się w sierpniu o 19,2% r/r. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu spadły o 1,2% r/r (PKO: 1,0% r/r, kons: -0,9% r/r) po tym jak w lipcu obniżyły się o 0,6% r/r. We wskaźniku widać import deflacji ze strefy euro oraz efekty kursowe i wpływ pogłębienia rocznego spadku cen surowców. Dane z przemysłu za sierpień sugerują, że ożywienie w przetwórstwie jest obecnie wspierane przez eksport. Na kontynuację wzrostu sprzedaży zagranicznej krajowych przedsiębiorstw wskazuje m.in. utrzymujące się wysokie
natężenie ruchu ciężarówek na krajowych i niemieckich autostradach. Ożywienie popytu konsumpcyjnego za granicą jest prawdopodobnie wspierane przez wskazany wyżej efekt substytucji" - analitycy PKO Banku Polskiego

bDfUQWeq
forex
giełda
wiadomości
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)