Notowania

chemia
23.12.2019 14:55

Grupa Azoty, Hyundai i KIND zmodyfowały porozumienie o finans. Polimerów Police

Grupa Azoty i jej spółka zależna Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) oraz ich spółka zależna Grupa Azoty Polyolefins podpisały z Hyundai Engineering Co., Ltd i Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND) zmienione porozumienie dotyczące warunków finansowania equity projektu inwestycyjnego Polimery Police, podały ZCh Police.

Podziel się
Dodaj komentarz

"Porozumienie nie zmienia wysokości zaangażowania pierwotnych sponsorów ani łącznego zaangażowania współsponsorów w projekt w wysokości 130 000 000 USD. Strony dokonały jednak modyfikacji form finansowania projektu, w następujący sposób:

(i) Hyundai zobowiązał się do zainwestowania łącznej kwoty w wysokości 73 000 000 USD poprzez wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego spółki i objęcie nowo wyemitowanych akcji spółki;

(ii) KIND zobowiązał się do zainwestowania w projekt łącznej kwoty 57 000 000 USD poprzez (i) wniesienie wkładu pieniężnego 5 000 000 USD na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego spółki oraz objęcie nowo wyemitowanych akcji spółki oraz (ii) udostępnienie spółce pożyczki podporządkowanej w wysokości 52 000 000 USD;

(iii) Pierwotni sponsorzy zobowiązali się do zainwestowania w projekt łącznej kwoty wynoszącej do 1 400 000 000 zł oraz środków uzyskanych z wtórnej oferty publicznej akcji emitenta (w zależności od wyniku tej oferty) poprzez wniesienie wkładów pieniężnych na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego spółki i objęcie nowo wyemitowanych akcji spółki lub poprzez udzielenie spółce pożyczek podporządkowanych na warunkach komercyjnych" - czytamy w komunikacie.

Strony wprowadziły również zmiany w liście warunków zawieszających, od spełnienia których uzależniona jest inwestycja współsponsorów poprzez dodanie nowych warunków w postaci: uzyskania stosownej zgody antymonopolowej właściwego organu ochrony konkurencji oraz spełnienia innych warunków zawieszających, które będą wskazane w ostatecznych dokumentach finansowania equity.

Porozumienie zostało zawarte na czas określony, do 30 czerwca 2020 r., z możliwością jego przedłużenia lub rozwiązania we wcześniejszym terminie na podstawie porozumienia stron.

"Zmiany wprowadzone w porozumieniu wynikają z podpisania porozumienia wstępnego dotyczącego warunków inwestycji equity oraz finansowania projektu z Grupą Lotos [...] oraz konieczności dostosowania warunków inwestycji współsponsorów do warunków uzgodnionych z Grupą Lotos" - czytamy dalej.

Wcześniej w grudniu Grupa Lotos wraz z Grupą Azoty, Grupą Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police), Grupą Azoty Polyolefins podpisały wstępne porozumienie dotyczące warunków inwestycji w kapitał akcyjny oraz finansowania dłużnego projektu Polimery Police.

Grupa Azoty Police, wchodząca w skład Grupy Azoty, jest producentem wieloskładnikowych nawozów mineralnych oraz bieli tytanowej. Zatrudnia ok 3,5 tys. osób. Od 2006 r. jest notowana na GPW.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10 mld zł w 2018 r.

Tagi: chemia, farmacja, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz