Notowania

ATA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATC Cargo S.A.

Zarząd Spółki ATC Cargo S.A. z siedzibą w Gdyni, informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się 30 czerwca 2017 roku o godzinie 12:00, w Gdyni przy ulicy Świętojańskiej 69/1, w Kancelarii Notarialnej Notariusz Anny Elżbiety Wiśniewskiej.
Przewidywany porządek obrad oraz projekty uchwał zamieszczono w załącznikach do niniejszego raportu. Osoby reprezentujące Spółkę: ? Artur Jadeszko - Prezes Zarządu ? Wiktor Bąk - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Inne komunikaty