Notowania

LPS Zmiana stanu posiadania oraz zwiększenie ilości głosów Członka Zarządu - treść zawiadomienia Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna

Zarząd Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 30.01.2018 r. do spółki wpłynęło zawiadomienie o zmianie stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów Emitenta z dnia 30.01.2018 r. złożone w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1) przez Adriana Tabor.
Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu

Załączniki

Inne komunikaty