Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

MRG Podpisanie listu intencyjnego z Krypto Jam SA

Zarząd Merlin Group S.A. („Emitent”) podjął wspólnie z Panem Rafałem Zaorskim, prezesem Krypto Jam S.A. decyzję o wspólnym rozwoju technologii blockchain w ramach Merlin Group S.A.
W związku z powyższym Emitent zawarł z Krypto Jam S.A. list intencyjny, w którym strony zadeklarowały rozpoczęcie prac nad rozwojem technologii blockchain zmierzających do stworzenia innowacyjnego programu lojalnościowego dla klientów Grupy opartego na tokenizacji lojalności klientów. Intencją stron jest umożliwienie korzystania z technologii innym podmiotom z rynku e-commerce w Polsce i Europie, a w konsekwencji osiągnięcie pozycji lidera tokenizacji lojalności klientów w Europie. W ocenie zarządu będzie to pierwszy projekt tokenizacji e-commerce w Europie, prowadzony przez spółkę publiczną o ugruntowanej pozycji rynkowej w swojej branży Tokenizacja jest kontynuacją strategii Grupy, która zakłada rozwój biznesu e-commerce w duchu nowoczesności i innowacji. Pierwszym etapem było uruchomienie sklepu merlin.pl na nowej, autorskiej platformie informatycznej, należącej do Emitenta. Następnie Emitent utworzył własne centrum logistyczne pod Warszawą, które gwarantuje nowoczesne zaplecze logistyczne dla sklepów z Grupy oraz klientów zewnętrznych. Kolejnym etapem będzie w ocenie Emitenta tokenizacja prowadzonego biznesu e-commerce i stworzenie autorskiej kryptowaluty. Zgodnie z listem intencyjnym strony w terminie miesiąca od dnia podpisania listu intencyjnego powinny zawrzeć umowę precyzującą warunki współpracy. Po zawarciu umowy strony niezwłocznie podejmą działania zmierzające do sprawnego przeprowadzenia procesu oraz rozwoju opracowywanej technologii.

Inne komunikaty