Notowania

LPS Informacja o złozenie wniosku przez Lauren Peso Polska S.A. na realizację projektu dofinasowanego na kwotę 956 357,40 PLN

Zarząd emitenta informuje iż w dniu 31.07.2018 Lauren Peso Polska S.A. złożyła wniosek na realizację projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z poddziałania 7.1.3. na kwotę 956 357,40 PLN.

Inne komunikaty