Notowania

LPS ZWZ - lista akcjonariuszy

Zarząd Lauren Peso Polska SA przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 18 kwietnia 2019 r.
1. Pan Adrian Tabor Liczba zarejestrowanych na WZA akcji:17 500 000 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 17 500 000 Udział głosów na tym WZA: 56,94%, Udział w ogólnej liczbie głosów: 26,32% 2. Sirra Inwestycje Sp. z o.o. Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 13 233 500 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 13 233 500 Udział głosów na tym WZA: 43,06% Udział w ogólnej liczbie głosów: 19,9%

Inne komunikaty