Notowania

AGORA: strona spółki
12.06.2019, 18:55

AGO Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Agory S.A.

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12 czerwca 2019 roku podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy.
Dywidenda zostanie wypłacona w wysokości 23.290.415,50 zł, tj. po 0,50 zł na jedną akcję Spółki. Dywidendą zostaną objęte wszystkie akcje Spółki, tj. 46.580.831 akcji Agory S.A. Dniem, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy jest 12 lipca 2019 roku, a dniem wypłaty dywidendy jest 1 sierpnia 2019 roku.

Inne komunikaty