Trwa ładowanie...
bEgJUdDp

Notowania

ATONHT: strona spółki
12.07.2019, 19:15

ATO Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 8 sierpnia 2019 roku

Zarząd ATON-HT SA z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Na Grobli nr 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000240980 (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 8 sierpnia 2019 roku. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 10:30 we Wrocławiu, Aleja Śląska 1 (Stadion Wrocław).

Załączniki

Inne komunikaty

bEgJUdDX