Trwa ładowanie...
bEgJCmWJ

Notowania

IMPEXMET: strona spółki
29.08.2019, 11:58

IPX Powierzenie dotychczasowemu Członkowi Zarządu Spółki Impexmetal S.A. funkcji Wiceprezesa Zarządu

Zarząd Impexmetal S.A. (dalej: "Spółka”) informuje, że na posiedzeniu w dniu 28 sierpnia 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki powierzyła Pani Małgorzacie Iwanejko, dotychczasowemu Członkowi Zarządu, funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji oraz wcześniej zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanego Wiceprezesa Zarządu Spółka przekazała w/w raportem bieżącym nr 36/2018 z dnia 16 maja 2018 roku. Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

Inne komunikaty

bEgJCmXr