Trwa ładowanie...
bEhVbkHp

Notowania

IPX Uchwała Zarządu GPW w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego akcji Spółki

Impexmetal S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 8 listopada 2019 r. powziął informację o uchwale Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW)
nr 1163/2019 w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji Spółki (Uchwała). Zgodnie z w/w Uchwałą, w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia Spółce zezwolenia na przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), Zarząd GPW postanowił wykluczyć z obrotu giełdowego akcje Spółki, oznaczone kodem PLIMPXM00019 z dniem 13 listopada 2019 r. W wykonaniu Uchwały z obrotu giełdowego wykluczonych zostanie 190.000.000 akcji serii A tj. wszystkie akcje Spółki.

Inne komunikaty

bEhVbkHX