Trwa ładowanie...
bEgXRxJx

Notowania

IMPEXMET: strona spółki
29.08.2019, 16:40

IPX Wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Impexmetal S.A. w dniu 29 sierpnia 2019 r.

Zarząd Spółki Impexmetal S.A. (dalej zwana: „Spółka, Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej zwane: „NWZ”), które odbyło się bez formalnego zwołania w dniu 29 sierpnia 2019 roku w trybie art. 405 Kodeksu Spółek Handlowych.
1) Impexmetal S.A. – liczba akcji: 65.000.000, co stanowiło 34,21% ogólnej liczby akcji. Impexmetal S.A., zgodnie z art. 364 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych nie wykonywał prawa głosu z akcji własnych, 2) Boryszew S.A. – liczba akcji/głosów: 117.720.968, co stanowiło 61,96% głosów na NWZ oraz 61,96% ogólnej liczby głosów, 3) SPV Boryszew 3 Sp. z o. o. - liczba akcji/głosów: 7.279.032, co stanowiło 3,83% głosów na NWZ oraz 3,83% ogólnej liczby głosów. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Impexmetal S.A. było reprezentowane 100% kapitału zakładowego Spółki.

Inne komunikaty

bEgXRxKf