Trwa ładowanie...
bEikFmmt

Notowania

IMPEXMET: strona spółki
13.09.2019, 11:46

IPX Złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o udzielenie zezwolenia na zniesienie dematerializacji akcji.

Zarząd Impexmetal S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 13 września 2019r., w celu wykonaniu uchwały nr 3/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki oraz ich wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., złożył w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na przywrócenie akcjom Impexmetal S.A. formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji).

Inne komunikaty

bEikFmnb