Trwa ładowanie...
bEgXJypx

Notowania

IMPEXMET: strona spółki
29.08.2019, 16:42

IPX Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Impexmetal S.A. odbytym bez formalnego zwołania

Zarząd Spółki Impexmetal S.A. (dalej "Spółka"), informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 29 sierpnia 2019 r.
odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych tj. bez formalnego zwołania. W Zgromadzeniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcje reprezentujące 100% kapitału zakładowego Spółki, tj. Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie, Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie oraz SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Impexmetal S.A., zgodnie z art. 364 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, z akcji własnych nie wykonywał prawa głosu. Zarząd Spółki przekazuje, w załączeniu do niniejszego raportu, treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 sierpnia 2019 r. Jednocześnie Spółka informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy, jak również nie miała miejsca sytuacja, w której głosowana uchwała nie zostałaby podjęta. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 - 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].

Załączniki

Inne komunikaty

bEgXJyqf