Trwa ładowanie...
bEikBCBh

Notowania

IMPEXMET: strona spółki
16.10.2019, 13:55

IPX Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku.

Zarząd Impexmetal S.A. informuje, iż skonsolidowany raport kwartalny wraz z kwartalną informacją finansową za III kwartał 2019 roku, którego termin publikacji został określony w raporcie bieżącym Spółki nr 5/2019, na dzień 8 listopada 2019 roku, zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 29 listopada 2019 roku.
Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Inne komunikaty

bEikBCBP