Trwa ładowanie...
bEikwyVx

Notowania

ATONHT: strona spółki
16.10.2019, 16:37

ATO Korekta raportu nr 6/2019

Zarząd spółki ATON-HT S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 15 października 2019 r. doręczone zostało do siedziby Spółki postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w przyśpieszonym postepowaniu układowym Emitenta w przedmiocie wyznaczenia terminu zgromadzenia wierzycieli.
Na podstawie art. 263 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 ze zm) termin zgromadzenia wierzycieli w celu glosowania nad układem został ustalony na dzień 5 grudnia 2019 r. w Sadzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, u. Poznańska 16 16, 53-630 Wrocław, o godzinie 10:00, w Sali nr 6.

Inne komunikaty

bEikwyWf