Notowania

REMAK: strona spółki
23.12.2019, 16:22

RMK Zawarcie umowy

Zarząd Spółki Remak-Energomontaż S.A. ("Spółka") informuje o podpisaniu umowy z SIEMENS AG Österreich z siedzibą w Wiedniu na wykonanie prac naprawczych na 3 kotłach odzyskowych zabudowanych za turbinami gazowymi 51, 52, 53 w Elektrowni Delimera na Malcie.
Wartość umowy wynosi 20.882,81 tys. PLN (równowartość 4.907,37 tys. EUR) Termin realizacji zadania do grudnia 2020 roku. Odpowiedzialność ograniczona do 100% wartości umowy. Limit kar umownych za opóźnienia wynikające z realizacji umowy – 15% wartości umowy. Zdarzenie zostało uznane za istotne ze względu na jego wartość i znaczenie dla Spółki.

Inne komunikaty