Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
REMAK: strona spółki
16.05.2024, 16:45

RMK Powołanie członków zarządu na nową kadencję.

Remak -Energomontaż S.A. ("Spółka", „Emitent”) informuje, że w dniu 16 maja 2024 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 16 maja 2024 roku członków zarządu na nową wspólną kadencję obejmującą lata obrotowe 2024 - 2028. Zgodnie z uchwałą w skład Zarządu zostali powołani:
Aleksander Umiński - do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu; Sławomir Chomiuk - do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu; Sławomir Sieradzki - do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu; Tomasz Kopiec - do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu. W załączeniu do niniejszego raportu, Emitent przekazuje wymagane oświadczenia kandydatów do pełnienia funkcji członków zarządu wraz z ankietami osób powołanych. Jednocześnie Emitent informuje, iż zarząd Spółki w dniu 15 maja 2024 roku udzielił prokury Panu Arkadiuszowi Zawielakowi, która ma charakter prokury łącznej, uprawniającej do reprezentacji spółki wraz z członkiem zarządu. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty