Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
REMAK: strona spółki
16.05.2024, 10:44

RMK Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. zwołanego na dzień 22 maja 2024 roku.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2024, Zarząd Remak-Energomontaż S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje o odwołaniu zwołanego na dzień 22 maja 2024 roku, na godz. 9:00, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta. Przyczyną odwołania jest otrzymana w dniu 16 maja 2024 roku informacja od większościowego akcjonariusza Emitenta - Zarmen sp. z o. o., o niemożliwości uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 22 maja 2024 roku.
Jednocześnie Zarząd Remak-Energomontaż S.A. informuje, że niezwłocznie zwoła Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z identycznym porządkiem obrad jaki przewidziany był dla odwołanego Zgromadzenia, o czym Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Inne komunikaty