Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
REMAK: strona spółki
16.05.2024, 14:08

RMK Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. wraz z projektami uchwał.

Remak-Energomontaż S.A. ("Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do raportu nr 8/2024, przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 18 czerwca 2024 roku, na godz. 9:00, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta wraz z treścią projektów uchwał.
Jednocześnie Spółka informuje, iż uwzględniła w porządku obrad zgromadzenia zwołanego na dzień 18 czerwca 2024 roku, sprawy co do których akcjonariusze OFE PZU "Złota Jesień" i Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny złożyli uprzednio wniosek o ich umieszczenie w porządku obrad odwołanego zgromadzenie. Wniosek Akcjonariuszy wraz z projektami uchwał również stanowi załącznik do niniejszego raportu. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty