Notowania

CDRL: strona spółki
21.01.2020, 10:26

CDL Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki CDRL S.A. zwołanym na dzień 16 stycznia 2020 roku

CDRL S.A. niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy, którzy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 16 stycznia roku, posiadali co najmniej 5% udziału w głosach:
Marek Dworczak posiadający 1.248.915 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, które uprawniają do 2.497.830 głosów, stanowiących 27,57% w ogólnej liczbie głosów oraz 50% głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Tomasz Przybyła posiadający 1.248.915 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, które uprawniają do 2.497.830 głosów, stanowiących 27,57% w ogólnej liczbie głosów oraz 50% głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Inne komunikaty