Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
CDRL: strona spółki
14.05.2024, 16:24

CDL Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 11 czerwca 2024 roku

Działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w zw. z art. 4021 KSH i art. 4022 KSH, Zarząd Spółki CDRL S.A. (dalej: Emitent) niniejszym zwołuje na dzień 11 czerwca 2024 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Poznaniu, przy ul. Mickiewicza 28/7. Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 12.00.
Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał i załącznikami znajduje się w poniższym załączniku do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.cdrl.pl

Załączniki

Inne komunikaty