Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
CDRL: strona spółki
11.06.2024, 14:56

CDL Przekazanie treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki CDRL S. A. w dniu 11 czerwca 2024 roku

Zarząd Spółki CDRL S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki CDRL S. A. w dniu 11 czerwca 2024 roku.
Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.CDRL.pl Nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów w porządku obrad lub podjęcia którejkolwiek z uchwał objętych porządkiem obrad. Do protokołu nie wniesiono żadnych sprzeciwów do uchwał.

Załączniki

Inne komunikaty